Home Nasza Parafia Cmentarz Parafialny

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W OCIĄŻU

 

 

 

 1. Cmentarz w Ociążu jest własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii w imieniu którego występuje Dozorca cmentarza.

 

 1. Cmentarz to miejsce spoczynku zmarłychmiejsce święte, dlatego na terenie cmentarza nie wolno:

 

 • Chodzić po grobach, biegać lub zachowywać się krzykliwie;

 • Jeździć rowerami i innymi pojazdami bez zgody Zarządcy cmentarza;

 • Zaśmiecać terenu, palić tytoniu, pić alkoholu;

 • Wprowadzać zwierząt zwłaszcza psów;

 • Niszczyć zieleni, ani samowolnie nasadzać drzewek czy krzewów;

 • Umieszczać afiszy, rozdawać ulotek itp.;

 • Przeprowadzać zbiórek bez zgody Zarządcy cmentarza;

 • Handlować, ani uprawiać procederu zarobkowego.

 

 1. Pomniki nagrobne:

 

 • Zamiar wykonania pomnika należy zgłosić w Biurze Parafialnym przed jego zamówieniem, aby następnie z otrzymaną Kartą Cmentarną zawierającą niezbędne informacje udać się do wykonawcy, który winien ją wypełnić i potwierdzić;

 • Termin ustawienia nowego pomnika lub naprawy starego należy uprzednio ustalić z Zarządcą cmentarza;

 • Pomnik należy ustawić zgodnie z zaleceniami Zarządcy cmentarza;

 • Wokół pomnika nie mogą być umieszczone żadne dodatkowe elementy utrudniające przejście jak płytki, ławeczki, drzewka, krzewy itp.

 

Uwaga: ubezpieczenie cmentarza nie obejmuje pomników, ewentualne ubezpieczenie nagrobka leży w gestii właściciela.

 

 1. Śmieci należy zabrać do domu lub wrzucić do pojemników.

 1. Po upływie 20 lat od pochówku należy dokonać prolongaty miejsca wnosząc opłatę cmentarną lub powiadomić Zarządcę cmentarza o rezygnacji z miejsca. Groby bez wniesionej opłaty mogą być zlikwidowane bez powiadamiania opiekunów grobu.

 

 

 

Szanujmy miejsce święte !

 

 
Tu podaj tekst alternatywny