Home Święci Patroni Święty Antoni

 

Święty Antoni z Padwy,
prezbiter i doktor Kościoła

 

Św. Antoni z Padwy jest drugorzędnym patronem kościoła w Ociążu. Jego kult datuje się od niepamiętnych czasów, a o skali tego kultu najlepiej świadczy fakt, że w kościele parafialnym znajdują się dwa obrazy przedstawiające św. Antoniego: jeden na ścianie nawy kościoła, drugi w bocznym ołtarzu (wcześniej przez pewien czas umieszczony był w ołtarzu głównym), oraz figura znajdująca się pod chórem, a pod nią napis: „Św. Antoni, ucz nas miłosierdzia w drugim tysiącleciu”.


Na terenie parafii, na ul. Środkowej w Fabianowie, stała już przed wojną kapliczka św. Antoniego, rozebrana w 1939 na polecenie okupantów, odbudowana po 70 latach z inicjatywy parafian w roku 2009.

Każdego roku w dniu wspomnienia św. Antoniego – 13 czerwca w parafii ma miejsce odpust gromadzący jego czcicieli.

 

Więcej informacji:

 www.brewiarz.pl

www.ekai.pl

 
Tu podaj tekst alternatywny