Home
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

Droga Krzyżowa


       Tradycją naszej parafii stało się uczestniczenie w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Niedzielę Palmową . 9 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 przeszliśmy ulicami naszej parafii, aby wsłuchać się w naukę płynącą z Krzyża. Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz Włodzimierz Andrzejak, przedstawiciele poszczególnych stanów nieśli krzyż a rozważania prowadzili członkowie Akcji Katolickiej.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Niedziela Palmowa

      W Niedzielę Palmową , 9 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W liturgii tego dnia wspominamy pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: ,, Hosanna Synowi Dawida : błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.” Uroczyste poświęcenie palm w naszej parafii miało miejsce przed Mszą świętą o godz. 11.00. Zebrani przy krzyżu misyjnym parafianie wysłuchali fragmentu Ewangelii , następnie udając się w procesji z palmami do kościoła. Procesję ubogaciła ogromna, kolorowa palma wykonana przez członków Eucharystycznego Ruchu Młodych .

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii

W dniach od 3 – 5 kwietnia 2017 r. przeżywaliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłaszał ks. Marcin Nowicki, wikariusz z Kraszewic. W porannych spotkaniach rekolekcyjnych brały udział dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Ociążu. Dziękujemy ks. Marcinowi za głoszone nauki.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Misyjne Kolędowanie 2017

Każdego roku w ogólnopolskiej akcji "Kolędnicy Misyjni" dzieci z naszej parafii zwracają uwagę na problem swoich rówieśników w jednym z krajów i wspierają tam projekty misyjne. Tym razem na pomoc czekają dzieci w Tajlandii, zwłaszcza te, które nazywamy „niewidzialnymi”. 7 stycznia 2017 roku , od godz. 10.00 wyruszyło 5 grup Kolędników Misyjnych, aby podzielić się z nami radosną nowiną o Narodzinach Dzieciątka Bożego.

 

Kolędnicy misyjni zostawili w naszych domach na pamiątkę gwiazdę wpisaną w kwiat. To gwiazda nadziei i wdzięczności.

Nadziei, -bo nawiązuje do Betlejemskiej Gwiazdy, która prowadziła Mędrców ze Wschodu do Zbawiciela. Mędrcy zawierzyli i ujrzeli spełnienie Bożych obietnic.

Wdzięczności, -bo nawiązuje do blasku Ewangelii, która „oświeca tych, którzy w mroku i cieniu śmierci mieszkają, a nasze kroki kieruje na drogę pokoju”. Obdarowani tym światłem jesteśmy posłani, by się nim dzielić z innymi.

Kształt kwiatu nawiązuje do Tajlandii i piękna tego kraju, który słynie z życzliwego uśmiechu i delikatności jego mieszkańców, a także do sposobu, w jaki powinna być przekazywana Ewangelia – z szacunkiem i uwagą, w duchu miłości.

Delikatny kwiat symbolizuje niewinność i bezbronność dziecka, które wymaga opieki i ochrony ze strony dorosłych. Jednocześnie przypomina o tysiącach dzieci w Tajlandii, których niewinność pozbawiona jest ochrony.

Kolędnicy misyjni są posłańcami Dobrej Nowiny i zaprosili nas do duchowej wymiany darów we wspólnocie Kościoła powszechnego. Zostając obdarowani przez kolędników , odwzajemniliśmy się życzliwością i otwartością, obdarowaliśmy ich rówieśników w Tajlandii, którym tak ofiarnie niosą swoją pomoc. Kolędnicy zostali przyjęci z zaufaniem i radością, wysłuchani z uwagą i troską, hojnie obdarowani nie tylko ofiarami złożonymi do puszek ale i słodyczami, które wynagrodziły im trud kolędowania w mroźny ale słoneczny dzień.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów dla kolędników.

Bóg zapłać!


Podsumowanie akcji kolędników odbyło się 8 stycznia na Mszy św. o godz. 11.00. 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Spotkanie opłatkowe

6 stycznia o godz. 15.00 w Sali Wiejskiej w Ociążu, odbyło się spotkanie opłatkowe. Ksiądz proboszcz zaprosił na wspólne kolędowanie członków wszystkich grup parafialnych: Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, Służbę Liturgiczną, Eucharystyczny Ruch Młodych, Ministrantów, Akcję Charytatywną, Radnych i sołtysów wsi Ociąż i Fabianów. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i krótkim powitaniem przez ks. proboszcza Włodzimierza Andrzejaka .Wszyscy uczestnicy przełamali się opłatkiem , składając sobie życzenia świąteczne. Przy wspólnym kolędowaniu i bogato nakrytym stole miło płynął czas.

 


Więcej zdjęć w Galerii

 

Kolędnicy Misyjni – rozesłanie

       6 stycznia 2017 roku , na Mszy św. o godz. 11.00 miał miejsce w naszym kościele obrzęd rozesłania tzw. Kolędników Misyjnych. Jest to akcja prowadzona w naszej parafii od kilkunastu już lat, więc można powiedzieć , że wpisała się na stałe w nasze działania na rzecz potrzebujących dzieci w krajach misyjnych. Ksiądz Proboszcz na zakończenie Mszy św. udzielił błogosławieństwa na trudy drogi przybyłym kolędnikom, którzy mieli wyruszyć z kolędą do naszych domów następnego dnia , czyli 7 stycznia.  Otwórzmy drzwi naszych serc i domów szeroko aby przyjąć Kolędników Misyjnych.


Więcej zdjęć w Galerii

 

Roraty 2016.

       Roraty dobiegły końca, dzieci wytrwale przychodziły z lampionami na Mszę świętą roratnią – poświęconą Matce Bożej, oczekując pamiątki narodzin Zbawiciela, przygotowując się jak najlepiej na to spotkanie. Hasło tegorocznych rorat, układane przez dzieci głosiło : ,Idźmy i głośmy.” Wytrwali przyszli na ostatnie spotkanie roratnie z naklejonymi na planszę karteczkami tworzącymi właściwe hasło. Wszyscy otrzymali nagrody za wytrwałość w postaci książeczek o Bożym Narodzeniu . Również w tym dniu, do kościoła przybyli harcerze, przynosząc światełko betlejemskie , które przywiezione zostało z Betlejem aby wierni mogli zabrać je do swoich domów.

 

 Więcej zdjęć w Galerii

Poświęcenie medalików

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Mszy świętej o godz. 18.00 miał miejsce kolejny etap przygotowania do Pierwszej Komunii św. dzieci klasy trzeciej naszej parafii. Ksiądz Proboszcz poświęcił medaliki, a rodzice uroczyście wręczyli je dzieciom, aby były dla nich drogowskazem na drodze życia.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.

       Dobiega końca Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. W pierwszy piątek miesiąca grudnia , tradycyjnie na Mszę św. o godz. 18.00 przybyli członkowie rodzin , którzy w miesiącu listopadzie gościli w swoich domach obraz Jezusa Miłosiernego. Były to rodziny z Fabianowa z ulic: Osiedlowej , Leśnej i Szkolnej. W miesiącu grudniu i styczniu obraz będzie odwiedzał rodziny z Kwiatkowa.

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 

               Uroczystość Chrystusa Króla jest patronalnym  świętem Eucharystycznego Ruchu Młodych, Akcji katolickiej i służby liturgicznej ołtarza, dlatego z dumą i radośnie przyznajemy się, że Jezus Chrystus jest naszym Królem. 20 listopada 2016 roku w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata do grona członków Eucharystycznego Ruch Młodych zostali przyjęci nowi kandydaci. Podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 pięcioro dzieci złożyło uroczyście przyrzeczenia członka ERM, aby móc służyć Jezusowi jako Jego rycerze. Po złożonych przyrzeczeniach, ksiądz proboszcz nowo przyjętym nałożył żółte chusty – znak członka Eucharystycznego Ruchu Młodych.

         Na zakończenie Mszy Świętej wierni naszej parafii dokonali Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana , uznania panowania Chrystusa i poddania się Jego Prawu.

Więcej zdjęć w Galerii 

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

W listopadzie , w pierwszy piątek miesiąca na Mszy świętej zgromadziły się rodziny z ulicy Szkolnej i Osiedlowej z Fabianowa, które w październiku przyjmowały w swoich domach Obraz Jezusa Miłosiernego. Jak każdego miesiąca na bocznym ołtarzu złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W miesiącu listopadzie obraz przyjmą rodziny z ulicy Osiedlowej , Leśnej i Szkolnej w Fabianowie.

 

Spotkanie ze Świętymi.

       W wigilie Uroczystości Wszystkich Świętych w naszym kościele miało miejsce już po raz trzeci ,,Spotkanie ze Świętymi”. Dzieci przebrane za Świętych przybliżyły zgromadzonym na Mszy Świętej parafianom najważniejsze wydarzenia z życia oraz komu patronują. Na koniec ksiądz proboszcz obdarował wszystkich słodkim upominkiem i pamiątkowymi obrazkami.

Więcej zdjęć w galerii

 

DZIEŃ PAPIESKI 9 PAŹDZIERNIKA

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu pod kierunkiem pani katechetki Sabiny Stasiak i pani Jolanty Wieleby, przygotowali i przedstawili przed Mszą świętą o godz. 11.00, montaż słowno – muzyczny z okazji przypadającego w tym dniu, XVI Dnia Papieskiego pod hasłem ,,Jan Paweł II-bądźcie świadkami Miłosierdzia”. Słowa Świętego Jana Pawła II, Jego czyny i świadectwa Miłosierdzia wobec innych , na nowo odżyły w naszej pamięci. Całość ubogaciły wiersze o Miłosierdziu, przebaczaniu i czynieniu dobra- mimo wszystko -oraz pieśni i piosenki religijne.

 

 

Więcej zdjęć w galerii

Poświęcenie różańców

7 października, przed nabożeństwem różańcowym o godz. 17.30, zostały pobłogosławione różańce dzieciom przygotowującym się do pierwszej Komunii Świętej. Różaniec , to nie tylko pamiątka ale przede wszystkim zachęta do modlitwy różańcowej zanoszonej za wstawiennictwem Maryi do Boga.

Więcej zdjęć w galerii

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego

W pierwszy piątek miesiąca października , już tradycyjnie zgromadziły się na Mszy świętej o godz. 18.00 rodziny , które w miesiącu wrześniu przyjmowały w swoich domach Obraz Jezusa Miłosiernego. Na bocznym ołtarzy złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W październiku obraz będą przyjmowały rodziny w Fabianowie z ulic; Szkolnej, Osiedlowej i Leśnej.Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych

        W niedzielę 18 września , na Mszy świętej o godz. 11.00 miało miejsce pobłogosławienie i poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych , które uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej przyniosły do kościoła. Po uroczystości poświęcenia, każde dziecko oraz młodzież otrzymało słodki upominek z racji przypadającego w tym dniu święta Świętego Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Nabożeństwo przy krzyżu w Fabianowie

           W środę 14 września przypadało Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wieczorem po mszy świętej odbyło się nabożeństwo na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Osiedlowej w Fabianowie z okazji dwudziestej rocznicy postawienia krzyża. Krzyż został w tym roku odnowiony przez mieszkańców ulicy Leśnej i Osiedlowej oraz zmienione zostało jego otoczenie.Po odmówionych modlitwach i uczcie duchowej mieszkańcy i goście wraz z proboszczem udali się do sali wiejskiej w Fabianowie , gdzie odbyło się wieczorne spotkanie przy muzyce.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP

W dniu 11 września przeżywaliśmy główny odpust parafialny ku czci Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Ociążu. Mszy Świętej o godz. 12.15 przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Prałat dr Aleksander Gendera, proboszcz parafii pw Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Po uroczystej Eucharystii nastąpiło poświęcenie ziarna siewnego, po czym wierni uczestniczyli w procesji eucharystycznej wokół świątyni, którą poprowadziły feretrony , chorągwie oraz dziewczynki sypiące kwiatki .


Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

2 września 2016 roku - w pierwszy piątek miesiąca, zgromadziły się na Mszy Świętej rodziny z ulicy Środkowej i Słonecznej z Fabianowa, które w sierpniu gościły Obraz Jezusa Miłosiernego w swoich rodzinach. Na bocznym ołtarzu Jezusa Miłosiernego złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W miesiącu wrześniu obraz przyjmą rodziny z ulicy Słonecznej i Szkolnej w Fabianowie oraz z ul. Wiejskiej w Ociążu.

 

 

Wakacyjne - integracyjne spotkanie ministrantów , członków ERM i ich rodziców z księdzem proboszczem.

 

21 sierpnia 2016 roku o godz. 16.00 odbyło się integracyjne spotkanie ministrantów, członków Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz ich rodziców z księdzem proboszczem. Spotkanie odbyło się w Sali Wiejskiej w Ociążu. Godzinę wcześniej rozpoczęto przygotowanie i nakrycie stołów do wspólnego biesiadowania. Stoły zapełniły się przygotowanymi przez rodziców i nie tylko -smakołykami oraz słodyczami, owocami i sokami ofiarowanymi przez ks. Proboszcza. Przy miłej zabawie, wspólnym śpiewie i rozmowach bardzo miło i szybko upłynął czas.

 

 

więcej zdjęć w Galerii

 

Procesja Fatimska.

Od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca odbywają się w naszym kościele procesje fatimskie po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie różańcowym. 13 sierpnia po raz kolejny wyruszyliśmy ze świecami i śpiewem na ustach za figurką Matki Bożej Fatimskiej dookoła kościoła.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

 

W sierpniu, w pierwszy piątek miesiąca na Mszy świętej zgromadziły się rodziny z ulicy Kaliskiej, Brzozowej i Środkowej z Fabianowa, które w lipcu przyjmowały w swoich domach Obraz Jezusa Miłosiernego. Jak każdego miesiąca na bocznym ołtarzu złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W miesiącu sierpniu obraz przyjmą rodziny z ulicy Środkowej i Słonecznej w Fabianowie.

 

 

Poświęcenie pojazdów i kierowców z racji wspomnienia św. Krzysztofa

 

W niedzielę 24 lipca, w dniu poprzedzającym wspomnienie św. Krzysztofa- patrona kierowców i podróżujących, po każdej Mszy św. na parkingu przy kościele ks. Proboszcz święcił pojazdy. Ofiary złożone przez kierowców przeznaczone zostaną na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy. Św. Krzysztof jest jednym z 14 wspomożycieli , patronuje pielgrzymom, flisakom, żeglarzom, kierowcom oraz jest patronem lekkiej śmierci.


 

 

 Instalacja nowego Proboszcza w Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu.

W niedzielę 3 lipca 2016 r. w kościele parafialnym w Ociążu, odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. Włodzimierza Andrzejaka w urząd Proboszcza Parafii p.w. Narodzenia N.M.P w Ociążu. Przed rozpoczęciem Eucharystii, ks. Kanonik Sławomir Nowak , odczytał Dekret Biskupa Diecezji Kaliskiej – Edwarda Janiaka , którym mianował z dniem 1 lipca 2016 r. proboszczem naszej parafii z wszystkimi uprawnieniami w zakresie prawa powszechnego i diecezjalnego. Po odczytaniu Dekretu – ks. Kanonik Sławomir Nowak -dokonał uroczystego wprowadzenia w obowiązki proboszcza Parafii i przekazał mu władzę jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi, powierzył dobro duchowe dusz nowo objętej parafii oraz jej stan materialny- czyli kościół parafialny w Ociążu i kaplicę w Kwiatkowie.

Jako pierwsze powitały nowego proboszcza dzieci i ministranci składając na jego ręce kwiaty. Następnie głos zabrali przedstawiciele parafii, którzy witając nowego Proboszcza zapewniali, iż wierni będą go wspierać modlitwą powierzając się jego pasterskiej pieczy:

 


 

W naszej parafii dzień dzisiejszy jest uroczysty i wyjątkowy. W imieniu całej wspólnoty parafialnej Witamy Cię Serdecznie Nasz Księże Proboszczu. Życzymy Ci błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego. W tym roku Miłosierdzia Bożego opieki jego Patronów Św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny, na każdy dzień Twojej posługi Kapłańskiej i życia osobistego. Pragniemy byś prowadził nasze serca do Chrystusa i Jego Matki.

Życzymy Ci Księże Proboszczu wytrwałości i odwagi w realizacji wyznaczonych celów. Pojawiające się przeszkody niech będą pokonywane łagodnością twego serca, miłym uśmiechem, naszą pomocą i modlitwą.

Niech Ludzie będą Ci jak Przyjaciele, byś spotkał ich tu Wiele. Powierzamy Ci naszą Parafię i Świątynię czuj się w niej gospodarzem mając na uwadze, że najpiękniejszym darem jest winnica życia, w której możemy pracować na co dzień.

Prosimy Cię bądź dla nas ojcem i przyjacielem - to razem na chwałę Boga dla dobra Parafii, jej mieszkańców i Ojczyzny zrobimy Wiele. Gdy będzie Ci trudno przywołaj słowa św. Pawła „Wszystko mogę w Tym, Który Mnie Umacnia” (Flp 4,13).

                                        


                                                                                                                                                                                                                                                                                   Szczęść Boże

                                                                                                                                                                                                                                                  Twoi Parafianie

 Ociąż,03.07.2016r.

Delegacje grup duszpasterskich dołączając się do powitania ofiarowały  symboliczne kwiaty .Nowy proboszcz odmówił Credo – Wierzę w Boga...- i złożył uroczyście przysięgę wierności sprawowania urzędu proboszcza, po czym rozpoczęła się Msza Święta, przed błogosławieństwem ks. Proboszcz podziękował za życzliwe przyjęcie i otrzymane kwiaty.

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

 

1 lipca na mszy świętej pierwszopiątkowej zgromadziły się rodziny z ulicy Polnej, Zakrzewki i Ostrowskiej, które w miesiącu czerwcu przyjmowały w swoich domach peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego. Na ołtarzu złożone zostały karty do kroniki nawiedzenia. W miesiącu lipcu obraz przyjmą rodziny z ulic Kaliskiej, Brzozowej i Środkowej w Fabianowie.

 

 

Pożegnanie Proboszcza Parafii Ociąż.

26 czerwca 2016 roku na Mszy Świętej o godzinie 13.00 miało miejsce uroczyste pożegnanie księdza Kanonika Rafała Sobieraja, który przez 16 lat był Proboszczem Parafii Ociąż. Dekretem ks. Biskupa otrzymał ks. Kanonik nominację do posługi w parafii Chrystusa Króla w Jarocinie. Ks. Dziekan Zbigniew Króczyński odczytał dekret po czym, podziękował za współpracę i wyraził słowa wdzięczności za posługę duszpasterską dla ks. Kanonika . Na uroczystości zgromadzili się licznie parafianie oraz przedstawiciele władz samorządowych w osobie pani Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Bożeny Budzik z zastępcą Burmistrza panem Zdzisławem Mielczarkiem.

 Czcigodny Księże Proboszczu!

 Księga Koheleta mówi:” Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina  na wszystkie sprawy pod niebem”, ale my Ociążanie nie wierzyliśmy, że ten czas tak szybko dosięgnie naszej parafii.

     26 czerwca 2016 roku z wielkim żalem i łezką w oku żegnaliśmy naszego Proboszcza  Księdza Kanonika Rafała, który odchodzi od nas, by pełnić posługę kapłańską w innej miejscowości.

     Kiedy myślą sięgniemy wstecz to pamiętamy, jak prawie 16lat temu przybył Ksiądz do naszej parafii w Ociążu, rozpoczynając pracę duszpasterską jako proboszcz. Od tej chwili  parafia zyskiwała wiele łask z daru Twego pięknego kapłaństwa, w wymiarze duchownym, jak i materialnym.

    Dzisiaj, po tylu latach, każdy z nas rozumie słowa: ”Żyj i pracuj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały ciebie.” My ślady pracy Księdza w parafii dostrzegamy wokół, a ślady pracy duszpasterskiej tkwią w naszych sercach.

    W pamięci mieszkańców wsi pozostanie Ksiądz jako kapłan, dzięki któremu nasz kościół parafialny i kaplica w Kwiatkowie odzyskały swój blask i wypiękniały. 

Dziękujemy
Księże Kanoniku za wszystkie lata pracy w naszej parafii.
Jak o królu Kazimierzu Wielkim mówiono:
,,
zastał Polskę drewnianą , a zostawił murowaną”,
tak o księdzu można powiedzieć
zastał parafę skromniutką, a zostawia kwitnącą,
nie tylko gospodarczo ale i duchowo.
Niech Bóg obficie wynagradza za całe dobro, które otrzymaliśmy przez Twoje ręce Księże Kanoniku.
Bóg zapłać.

Wdzięczni Parafianie

Ociąż 26 czerwca 2016 r.

 

 

 

PODZIĘKOWANIA  DLA  KS. PROBOSZCZA  KANONIKA  RAFAŁA SOBIERAJA ZA 16 LAT  PRACY  DUSZPASTERSKIEJ  W PARAFII OCIĄŻ .

 

 

Czcigodny Księże Kanoniku.

Święty Paweł mówił :

,,W każdym położeniu dziękujcie,

taka jest bowiem wola Boża

w Jezusie Chrystusie względem was”

Jako pierwsze niech popłyną podziękowania od najmłodszych parafian- dzieci przedszkolnych, szkolnych , Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministrantów.

 

Drogi Księże Kanoniku
Dziękujemy Ci za twój trud i pracę

oraz ciepły uśmiech i cierpliwość.

za piękne słowa, kierowane do nas podczas homilii.

Życzymy Tobie,

by w dalszej drodze Twojego kapłańskiego posługiwania

towarzyszyła Ci Łaska Boża i moc Ducha Świętego,

która daje siłę do pokonywania wszelkich trudności;

byś nie przestawał cieszyć się życiem i napotkanymi ludźmi;

by Twoje serce przepełniała Miłość,

którą będziesz mógł się dzielić z potrzebującymi

i czerpać radość ze służby Bogu i bliźniemu.

Bóg zapłać!

Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych


Księże Kanoniku


Jako uczniowie Zespołu Szkół w Ociążu, prosimy abyś przyjął naszą wdzięczność:


- Za ukazywanie gdzie odnaleźć Boga

- Za wskazówki jak być dobrym człowiekiem

- Za uśmiech na szkolnym korytarzu

- za każdy gest życzliwości,

Na nowej parafii życzymy Ci otwartości serc i serdeczności ze strony uczniów.

Niech prowadzi Cię Chrystus Zbawiciel!

 

Bóg zapłać

za wszystkie wspólnie spędzone chwile.

Ile słońc wiary w sercach zapaliłeś,
Ileś łez zgasił na cierpiącym licu,
Ile z dróg piekła w Niebo zawróciłeś,
Iluś zgromadził przy miłości Krzyżu…

 

Życzymy wielu otwartych serc w nowej Parafii,

które swą posługą, oddaniem i bezmiarem dobroci

poprowadzisz do Boga

 

Za wszystko

BÓG ZAPŁAĆ!

Ministranci

 

W imieniu okolicznych sołectw : Ociąża, Fabianowa i Kwiatkowa oraz grup duszpasterskich działających w naszej Parafii, podziękowanie złożył Sołtys wsi Ociąż , Radny Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pan Józef Marciniak

Grupy duszpasterskie Parafii ;

Akcja Katolicka,

Żywy Różaniec

Akcja Charytatywna

Pro Familia

Lektorzy

Krąg Biblijny

Szafarze nadzwyczajni

wręczyli na ręce Księdza Kanonika symboliczne Kwiaty, dołączając się do podziękowań.

 

 Zdjęcia z ostatniej mszy w kaplicy w Kwiatkowie

 Zdjęcia z mszy pożegnalnej w Ociążu

 

 

Drodzy Parafianie

 

Z dniem 30 czerwca kończę prawie 16-letnią posługę duszpasterską w tej parafii: pragnę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość, modlitwę, współpracę i pomoc, przepraszam wszystkich, których zraniłem czy zgorszyłem, proszę o modlitwę za mnie i życzliwe przyjęcie nowego proboszcza.


ks. Rafał Sobieraj

 

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2016

 

W czwartek 23 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu wzięli udział we Mszy św Z podziękowaniem za miniony rok szkolny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę podczas rozpoczynających się wakacji

 

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Zakończenie przedszkola 2016

 

W poniedziałek 20 czerwca do kościoła przybyły dzieci z Publicznego Przedszkola w Ociążu, aby wraz z rodzicami i opiekunami podziękować za cały miniony rok. Podczas Mszy św. wszyscy uświadomili sobie po raz kolejny, że od dnia chrztu jesteśmy dziećmi Bożymi, a więc mamy Ojca w niebie. Po Mszy św. dzieci otrzymały dyplomy udziału w zajęciach z religii prowadzonych w przedszkolu przez Panią Katechetkę.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpust Świętego Antoniego

 

11 czerwca 2016 roku odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Św. Antoniego w naszej parafii. W tym dniu miał miejsce Kongres Dekanalny z udziałem kapłanów Dekanatu Ołobockiego .

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Odpust w Kwiatkowie

W piątek 3 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w kaplicy w Kwiatkowie przeżywaliśmy dzień odpustu. W tym dniu przypadał zarazem I piątek miesiąca – dzień wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy, zniewagi i obojętność. W tej intencji oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Kwiatkowa sprawowana była Msza Św. Po jej zakończeniu wyruszyła procesja dokoła kaplicy po trasie pięknie ozdobionej wzorami utworzonymi z płatków kwiatowych – owoc mozolnej pracy zaangażowanych mieszkańców Kwiatkowa.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego

W pierwszy piątek czerwca na Mszy św. zgromadziły się rodziny z ulicy Zakrzewki, które w maju przyjęły peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego. Dziękując za te odwiedziny złożyły na ołtarzu karty do Kroniki Nawiedzenia. Kolejne spotkanie w I piątek lipca; teraz Obraz nawiedzi rodziny z ul. Polnej, Zakrzewki i Ostrowskiej, a następnie parafian z Fabianowa: mieszkańców ul. Brzozowej, Południowej i Kaliskiej, którzy otworzą przed nim drzwi swoich domów i swoje serca.

 

Zakończenie Oktawy

 

W czwartek 2 czerwca, na zakończenie oktawy Bożego Ciała, znów wyruszyliśmy w procesji do 4 ołtarzy – tym razem ustawionych na terenie przykościelnym. Na zakończenie procesji znalazło się coś słodkiego dla dzieci komunijnych i sypiących kwiatki, dla ministrantów i członków Eucharystycznego Ruchu Młodych.

 

 

 

Dzień Chorego

Tradycyjnie w oktawie Bożego Ciała, w środę 1 czerwca, przeżywaliśmy parafialny Dzień Chorych. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 wszystkim chorym i starszym został udzielony sakrament namaszczenia chorych, a po nabożeństwie chętni udali się do Domu Katolickiego na spotkanie przy stole przygotowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Intencje Żywego Różańca na czerwiec

 

Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Intencja ewangelizacyjna:Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

Intencja parafialna: Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i obojętność członków parafii.

 

 

Boże Ciało

 

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, które przygotowali rodzice dzieci komunijnych.

Wcześniej, z racji przypadającego w tym dniu Święta Matki, na zakończenie mszy św. dzieci komunijne wyśpiewały wzruszające podziękowanie dla rodziców, a zwłaszcza matek, za dar życia, miłość, wiarę i codzienną troskę.

 

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego

 

W piątek 6 maja, na Mszy św. zgromadziły się rodziny, głównie z ulicy Kościelnej, Parkowej i Torowej, które w kwietniu przyjęły peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego. Dziękując za te odwiedziny złożyły na ołtarzu karty do Kroniki Nawiedzenia. Kolejne spotkanie w następny I piątek miesiąca.

 

Nabożeństwo fatimskie

 

W piątek 13 maja, we wspomnienie NMP Fatimskiej święto patronalne obchodziła Róża V Dzieci Fatimskich. Jednocześnie rozpoczęliśmy nabożeństwa fatimskie w ramach kolejnego roku przygotowania do 100. Rocznicy Objawień. Temat tego roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej: „Bóg jest miłosierny”, współbrzmi z trwającym Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia.

 

Pierwsza Komunia Święta

 

Uroczystość I Komunii Świętej przeżywało w naszej parafii w Niedzielę Zesłania Ducha Św.zaledwie dziesięcioro dzieci. Po południu, o godz. 16.00 odbyło się nabożeństwo majowe, zostały wręczone pamiątkowe obrazki i wykonane zdjęcia.

W czwartek 19 maja dzieci komunijne wraz z rodzicami udały się z dziękczynną pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej w Licheniu nawiedzając po drodze Bazylikę św. Józefa w Kaliszu.

 

 

 

Zdjęcia z pielgrzymki do Lichenia w Galerii

 

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

 

W sobotę 21 majadzieci klasy IV przeżywały I rocznicę Komunii Św. W procesji z darami przyniosły Jezusowi książeczki z obrazkami z I piątków miesiąca: niestety, zaledwie kilkoro z nich wypełniło w 100% prośbę Jezusa o wynagradzanie Jego Najświętszemu Sercu poprzez spowiedź i komunię św. wynagradzającą w 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Na pozostałe Pan Jezus ciągle czeka.

 

 

Nabożeństwa majowe

 

Tradycyjnie w niedziele i święta miesiąca maryjnego nabożeństwa majowe odbywają się przy figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii. I tak: 1 maja na rozpoczęcie miesiąca maryjnego, w dniu wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika, zgromadziliśmy się przy figurze św. Józefa w Fabianowie; 3 maja przy figurze Matki Bożej w Kwiatkowie, gdzie z racji trwających „dni krzyżowych” odmówiono też modlitwy o dobre urodzaje; natomiast w niedzielę 22 maja nabożeństwo majowe odbyło się przy figurze Matki Bożej w Ociążu na zbiegu ulic Wiejskiej, Morawskiego i Środkowej.

 

 Więcej zdjęć w galerii

Nowy ołtarz i ambonka

 

W kaplicy w Kwiatkowie zostały ustawione nowy drewniany ołtarz i ambonka. W ten sposób dzieło modernizacji kaplicy dobiega końca, z wyjątkiem okien, w których pięknie wyglądałyby witraże, na które jednak parafii na razie nie stać.

 


 

Rajd do Kotłowa

 

Sekcja rowerowa Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej rozpoczęła kolejny sezon organizując w niedzielę 1 maja rajd do Kotłowa. Z racji długości trasy – ok. 23 km, grupa 30 rowerzystów wyruszyła o godz. 8.00 z parkingu przy kościele, aby dotrzeć w godzinach przedpołudniowych do kościoła w Kotłowie – jednego z najstarszych na naszych ziemiach, bo sięgającego czasów Bolesława Krzywoustego, czyli początku XI wieku. Niestety parafia kotłowska w czasach najnowszych została dotknięta tragedią rozłamu. O historii tej dawnej i najnowszej oraz o teraźniejszości parafii i kościoła w Kotłowie opowiedział pielgrzymom ks. Prob. Adam Kosmała. Następnie rowerzyści udali się do Strzyżewa, gdzie w tamtejszej kaplicy rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa uczestniczyli w sumie odpustowej. Syci wrażeń duchowych i pięknych widoków uczestnicy rajdu wrócili po południu do domów.

 

 Więcej zdjęć w Galerii


Intencje Żywego Różańca

 

W ostatnią środę kwietnia odbyło się spotkanie formacyjne członków Żywego Różańca; zostały również podane intencje modlitwy całej wspólnoty na maj:

 ntencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

 ntencja ewangelizacyjna:Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

 Intencja parafialna: Aby dzieci przyjmujące Pierwszą Komunię Św. i całe ich rodziny żyły na co dzień w łączności z Chrystusem Eucharystycznym.

 

 

 

1050. rocznica Chrztu Polski

 

W łączności z centralnymi obchodami Jubileuszu Chrztu Polski, w rocznicę chrztu księcia Mieszka – w czwartek 14 kwietnia, zgromadziliśmy się w kościele parafialnym na dziękczynnej Eucharystii odnawiając przymierze chrzcielne i dziękując Bogu za łaskę chrztu.

W piątek 15 kwietnia, odpowiadając na apel inicjatorów akcji „Koronka na Jubileusz”, zgromadziliśmy się o godz. 15.00 przy krzyżach na terenie naszej parafii odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji Ojczyzny.

Pamiątką Jubileuszu w naszych rodzinach będą domowe kropielnice rozprowadzane po Mszach św. z inicjatywy członków Akcji Katolickiej.

Niedziela Biblijna

 

Niedzielę Biblijną przeżywaliśmy w naszej parafii jako święto Domowych Kręgów Biblijnych w pierwszą rocznicę ich powstania. Po południu w kościele odbyło się wielkanocne nabożeństwo Drogi Światła: w Roku Świętym Miłosierdzia i Roku Jubileuszu Chrztu Polski była to Biblijna Droga Polskich Świętych przywołująca postaci polskich świętych i błogosławionych i ukazująca ich życie Słowem Bożym na co dzień.

Po nabożeństwie w Domu Katolickim odbyło się spotkanie lektorów, uczestników parafialnego i domowych kręgów biblijnych i wszystkich pragnących poznawać Pismo Święte.

 

 

 Więcej zdjęć w Galerii

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

Dzieci klasy III wkroczyły w ostatni etap na drodze do Pierwszej Komunii Świętej. W piątek po południu przystąpiły po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania, a w sobotę w obecności rodziców, rodziców chrzestnych i innych gości odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Za miesiąc po raz pierwszy przyjmą Jezusa do swego serca w komunii świętej.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Peregrynacja Obrazu

 

Po przerwie świątecznej wznowiona została peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Już w drugi dzień Świąt obraz został przeniesiony na Probostwo, gdzie rozpoczęło się całodobowe modlitewne czuwanie. Następnego dnia wieczorem, po Mszy św. w której uczestniczyła kolejna rodzina, Obraz został procesyjnie przeniesiony do następnego domu przy ul. Kościelnej. Dalsza trasa wędrówki Obrazu to ciąg dalszy ul. Parkowej i Torowej, a później ul. Środkowa i ul. Zakrzewki.

Na Mszę św. w pierwszy piątek kwietnia zaproszone zostały rodziny, które do tej pory przyjęły w swoich domach peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego. Przedstawiciele tych rodzin złożyli na ołtarzu wypełnione karty Kroniki Nawiedzenia, która będzie upamiętnieniem tej inicjatywy, a chętne rodziny podjęły konkretne postanowienia jako owoc spotkania z Jezusem Miłosiernym w znaku Obrazu.

 

 

Przyrzeczenia Duchowej Adopcji

 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesioną w tym roku z Wielkiego Tygodnia na poniedziałek 4 kwietnia, podjęliśmy dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Około 20 osób stanęło przed ołtarzem z zapalonymi świecami w ręku, aby zobowiązać się do trwającej 9 miesięcy modlitwy w intencji uratowania życia dziecka zagrożonego aborcją. To bardzo konkretny czyn miłosierdzia wobec tych, którzy sami obronić się nie mogą.

 

 

Adoracja w Roku Świętym

 

W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w sobotę 2 kwietnia, trwaliśmy wieczorem w kościele na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Adoracja rozpoczęła się po Mszy św. wieczornej i trwała aż do Apelu. Okazja była szczególna: trwający Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i przypadająca w tym dniu rocznica odejścia do domu Ojca Jana Pawła II; po 11 latach powtórzyła się zbieżność dat i Świąt: 2 IV 2005 roku też była pierwsza sobota miesiąca oraz Wigilia Święta Miłosierdzia Bożego. Stąd podczas czuwania prowadzonego przez członków Akcji Katolickiej wsłuchiwaliśmy się w słowa Jezusa skierowane do siostry Faustyny oraz w teksty przemówień papieskich z pierwszej i ostatniej pielgrzymki do Polski. Modlitwę zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i modlitwą za Ojczyznę w roku Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, a na zakończenie, jak w dniu odejścia Papieża, odśpiewaliśmy radosne Te Deum.

 

 

 

Intencje Żywego Różańca

 

 

 

W ostatnią środę marca odbyło się spotkanie członków Żywego Różańca; tematem konferencji było misterium paschalne w życiu Kościoła. Zostały również podane intencje modlitwy całej wspólnoty na kwiecień:

 

Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.

 

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

 

Intencja parafialna: Aby każdy z naszej parafii był wierny Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

 

 

Triduum Paschalne

 

W Wielki Czwartek rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej – pamiątki ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa oraz umycia nóg Apostołom przez Jezusa, w procesji z darami przyniesione zostały do ołtarza skarbonki wielkopostne, a na zakończenie przedstawiciele grup duszpasterskich złożyli Księdzu Proboszczowi życzenia z okazji Święta Kapłanów.

W Wielki Piątek i Sobotę trwaliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu. Dekoracja Grobu Pańskiego nawiązywała do przeżywanego Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski i Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Stąd postaci Mieszka i Dobrawy oraz promienie miłosierdzia tryskające z przebitego na krzyżu Serca Jezusa. Po południu w Wielką Sobotę członkowie zespołu charytatywnego udali się do rodzin parafii z darem serca – produktami żywnościowymi złożonymi przez parafian przybywających na poświęcenie pokarmów wielkanocnych.

Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej obchodziliśmy w wymiarze parafialnym Jubileusz chrztu Polski odnawiając przyrzeczenia chrzcielne. Pamiątką Jubileuszu będzie w naszym kościele nowy pojemnik na wodę święconą stojący w czasie wielkanocnym w prezbiterium niedaleko chrzcielnicy, z którego parafianie mogą zaczerpnąć do swoich domów wodę święconą.

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

 

W Niedzielę Palmową zgromadziliśmy się przed Sumą przy krzyżu misyjnym przed kościołem, gdzie odbyło się poświecenie palm. Następnie upamiętniając uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy wyruszyliśmy w radosnej procesji do kościoła: na czele szli członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych z dużą palmą wykonaną wspólnie pod kierunkiem Pani Katechetki.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii


Po południu, po odśpiewaniu III części Gorzkich Żali, wyruszyliśmy z kościoła na Drogę Krzyżową ulicami parafii – w tym roku do krzyża w Kwiatkowie. Krzyż nieśli przedstawiciele poszczególnych stanów ze wszystkich wiosek, pomagali zaś strażacy. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody wielu Parafian wyruszyło w tę drogę z Jezusem Miłosiernym słuchając rozważań czytanych przez członków Akcji Katolickiej.

 

 

Więcej zdjęć w galerii

 

Rekolekcje szkolne

 

W poniedziałek, wtorek i środę w naszym kościele odbywały się rekolekcje szkolne dla uczniów Zespołu Szkół w Ociążu. „Nasze dziedzictwo” – to motto rekolekcji związane z 1050. rocznicą chrztu Polski. Zajęcia rekolekcyjne odbywały się w kościele i w szkole dzięki współpracy Dyrekcji oraz nauczycieli i wychowawców. Efekty pracy rekolekcyjnej klas młodszych można zobaczyć w kościele przed ołtarzem, a gimnazjaliści przedstawią je na forum szkoły.

 

Więcej zdjęć w Galerii 
Tu podaj tekst alternatywny