Home
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

Święto Patrona

W piątek 24 maja, uroczysta Msza św. dla społeczności szkół im. Jana Pawła II w Ociążu z okazji Święta Patrona zgromadziła w kościele nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także zaproszonych gości. W tym dniu po raz pierwszy został użyty nowy ornat z wizerunkiem bł. Jana Pawła II, który odtąd będzie ozdobą uroczystości z Nim związanych.

 

 

 Więcej w dziale Galeria

I Komunia Św.

W niedzielę 19 maja, w Uroczystość Zesłania Ducha Św., w naszym kościele miała miejsce Pierwsza Komunia Św.: 16 dzieci po raz pierwszy przyjęło do serca Jezusa pod postacią chleba. Na zakończenie Mszy św. dziękując Jezusowi za to, że przyszedł do ich serc w Komunii św., dzieci złożyły przed tabernakulum symboliczny dar wdzięczności: tablicę z symbolami swoich serc w których przygotowały dom dla Jezusa. Oby On mógł tam być domownikiem, a nie tylko Gościem na wielkie święta.

 

 

 

W czwartek 23 maja, dzieci komunijne wraz z rodzicami udały się z dziękczynną pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Jednak pierwszym przystankiem było Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie poznaliśmy historię Cudownego Obrazu, a także bolesne dzieje kapłanów – więźniów obozu zagłady w Dachau i historię ich cudownego ocalenia za wstawiennictwem św. Józefa

Zdjęcia z pielgrzymki w Galerii

 

Majowe przy figurce

 

W niedzielę 12 maja nabożeństwo majowe odbyło się w Kwiatkowie, przy figurze Matki Bożej, którą jak głosi napis dedykowali w 1877 roku „Samuelowi Czyrnerowi wdzięczni włościanie”. W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego modliliśmy się za wstawiennictwem Maryi, która wyprzedziła nas w pielgrzymce wiary i zajęła przygotowane dla niej miejsce w niebie, abyśmy i my tam się znaleźli. Z racji trwającej Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. prosiliśmy o Jego dary, zwłaszcza dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

Więcej zdjęć w galerii

Dni krzyżowe

 

W poniedziałek, wtorek i środę po VI niedzieli wielkanocnej przeżywaliśmy dni modlitw o urodzaje. Każdego dnia przed Mszą św. wyruszała procesja błagalna ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych, która zatrzymywała się pod krzyżem, gdzie śpiewem Suplikacji i odmówioną modlitwą prosiliśmy, aby Bóg błogosławił trudowi rolników i dał sprzyjającą pogodę, aby nikomu nie zabrakło chleba.

 

Modlitwa przy kapliczce

 

 

W pierwszym dniu maja, który tradycyjnie poświęcony jest postaci św. Józefa Rzemieślnika, a także rozpoczyna miesiąc poświęcony Maryi, odbyło się nabożeństwo przy kapliczce św. Józefa w Fabianowie. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody wzięli w nim udział okoliczni mieszkańcy i inni czciciele św. Józefa i Maryi odpowiadając na wezwanie, jakie Papież Franciszek skierował podczas audiencji generalnej w tym dniu do wszystkich członków Kościoła.

 

 Więcej  w dziale Galeria

 

Spotkania Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu odbyły się comiesięczne spotkania formacyjne członków Żywego Różańca. Konferencja formacyjna w Roku Wiary w ramach poznawania prawd naszej wiary na podstawie Pisma Św. i Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczyła prawdy o Bogu, Stworzycielu nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

 

W maju cała wspólnota Żywego Różańca naszej parafii modli się w intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Św. i młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

W sobotę 13 kwietnia dzieci klasy drugiej przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św. w naszej parafii, podczas specjalnej Mszy św. z udziałem rodziców, chrzestnych i bliskich, odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. W przeddzień dzieci przystąpiły po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania i dlatego z czystym sercem wyrzekły się szatana, grzechu i wszystkiego, co do niego prowadzi oraz wyznały wiarę, którą w dniu ich chrztu wyznawali ich rodzice i chrzestni. To już ostatni etap przygotowania duchowego do Uroczystości I Komunii Św.

 Więcej zdjęć w dziale Galeria

 

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzoną w tym roku w liturgii 8 kwietnia, odbyło się po raz kolejny w naszej parafii uroczyste rozpoczęcie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym roku 22 osoby rozpoczęły trwającą 9 miesięcy codzienną modlitwę w intencji poczętego dziecka, którego życie zagrożone jest aborcją. Wierzymy, ze wytrwałe błaganie zanoszone do Boga sprawi, że dziecko to zostanie uratowane i będzie mogło szczęśliwie przyjść na świat, bo przecież jak głosił tytuł rozdawanej przed tygodniem gazety pro-life „Każdy powinien mieć URODZINY”. W ten sposób włączający się w Dzieło Duchowej Adopcji stanęli po stronie Życia podejmując jakże wielki uczynek miłosierdzia w przeżywanym właśnie Tygodniu Miłosierdzia pod znamiennym hasłem „Wiara żywa uczynkami”.


 

Więcej w dziale galeriaNiedziela Miłosierdzia Bożego

 

II Niedziela Wielkanocna obchodzona jest od 2000 roku jako Święto Miłosierdzia Bożego, a od niedawna jako święto patronalne Caritas; od tego roku rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, wcześniej obchodzony w październiku. Z racji trwającego Roku Wiary hasłem tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia są słowa „Wiara żywa uczynkami”.

 

W Godzinie Miłosierdzia czyli o 15.00 odbyło się w kościele nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego połączone z uczczeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, a następnie w Domu Katolickim miało miejsce spotkanie wielkanocne zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na które zaproszeni zostali wszyscy parafianie.

 

 


 Więcej w dziale Galeria

Spotkania Żywego Różańca

 

W środę i piątek, najpierw w kościele, a potem w kaplicy w Kwiatkowie, odbyły się spotkania członków Żywego Różańca naszej parafii. Z racji trwającej oktawy Zmartwychwstania Pańskiego przedmiotem nauki formacyjnej było właśnie Zmartwychwstanie Jezusa w świetle Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

Intencją modlitwy wspólnoty Żywego Różańca w kwietniu jest modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej parafii.


 

Chrystus zmartwychwstał!

 

W tym roku dekoracja Grobu Pańskiego w naszym kościele była przestrzenną wizualizacją logo Roku Wiary. Do poszczególnych elementów tego logo: Hostii, krzyża i łodzi, nawiązywały homilie głoszone podczas liturgii kolejnych dni Świętego Triduum Paschalnego. Dekoracja ta towarzyszy nam przez całą oktawę Wielkanocy.

 

 

Każdy powinien mieć URODZINY”

 

W wielkanocny poniedziałek wszyscy wychodzący z naszego kościoła otrzymali bezpłatny egzemplarz gazety pro-life „Dobre Nowiny”. To kopalnia argumentów i świadectw na rzecz obrony życia każdego poczętego dziecka. W obliczu ataku na małżeństwo i rodzinę, promowania homoseksualizmu i in vitro, braku poszanowania dla poczętego życia, jest to jakże potrzebne narzędzie edukacji.

 

 

Dar serca

 

Chrystus uczył nas, że miłość Boga nierozerwalnie związana jest z miłością bliźniego. Pamiętając o tym, w okresie, gdy uświadamiamy sobie miłość Boga do nas wyrażoną w Eucharystii i ofierze krzyża, postanowiliśmy dar wyraz miłości bliźniego dzieląc się z potrzebującymi. W Wielką Sobotę, podczas poświęcenia pokarmów, zbieraliśmy dary serca – produkty żywnościowe, które następnie członkowie Zespołu Charytatywnego przekazali rodzinom naszej parafii. Z roku na rok ten dar serca jest coraz większy i tym samym radość Świąt u ofiarodawców coraz większa, bo „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” Dz 20,35.

 

 

 

 

Wielki Czwartek

 

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W tym dniu we wszystkich parafiach w godzinach wieczornych odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. W naszym kościele odbyła się ona o godz. 19.00. W procesji z darami przyniesione zostały do ołtarza skarbonki z jałmużną postną – owoc wielkopostnych postanowień i wyrzeczeń. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych złożyli kapłanom życzenia z okazji ich święta.

 


 Więcej zdjęć w dziale Galeria

 

Niedziela Palmowa

 

W niedzielę rozpoczynającą Wielki Tydzień dla upamiętnienie uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy zgromadziliśmy się z gałązkami palmowymi w ręku. Przed Sumą, przy krzyżu przed kościołem, miało miejsce poświęcenie palm, a następnie po odczytaniu Ewangelii odbyła się uroczysta procesja z palmami. Największą palmę przygotowali jak co roku członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych pod kierunkiem Pani Katechetki. Podczas Mszy św. lektorzy czytający opis Męki Pana Jezusa wprowadzili nas w wydarzenia Wielkiego Tygodnia.

 Więcej zdjęć w galerii

 

Parafialne rekolekcje wielkopostne


W niedzielę 17 marca rozpoczynają się parafialne rekolekcje wielkopostne, które będzie głosił ks. Eugeniusz Synowiec Dyrektor Administracyjny WSD w Kaliszu. Do środy rano i wieczorem Msza św. z nauką oraz nauki stanowe. Wszyscy, którzy codziennie będą brali udział w rekolekcjach i przystąpią do spowiedzi św. mogą zyskać odpust zupełny. W Roku Wiary wykorzystajmy tę kolejną szansę na pogłębienie naszej wiary.

 

 

Rekolekcje szkolne

 

Zakończyły się szkolne rekolekcje wielkopostne dla uczniów Zespołu Szkół w Ociążu. W Roku Wiary hasło rekolekcji brzmiało: „Bóg cię kocha – i co ty na to?”. Rekolekcje poprowadził ks. Andrzej Kmieciak – wikariusz parafii św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wlkp. Podczas spotkań rekolekcyjnych przypomniał zapomnianą prawdę o miłości Boga do każdego z nas i wskazał sposoby odpowiedzi na tę Miłość. Spotkania rekolekcyjne odbywały się w kościele – w wymiarze duchowym i w szkole – na płaszczyźnie pracy wychowawczej, dzięki współpracy nauczycieli i wychowawców: w klasach szkoły podstawowej uczniowie poznawali lepiej Patrona Szkoły bł. Jana Pawła II, a w gimnazjum odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

Zdjęcia z rekolekcji w dziale Galeria…

 

 

Spotkania Żywego Różańca

W minionym tygodniu w kościele i kaplicy odbyły się comiesięczne spotkania członków Żywego Różańca. W Roku Wiary poznając naszą wiarę w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego pochyliliśmy się nad tajemnicą Trójcy Św. i poszczególnymi Osobami Boskimi.

 

Po spotkaniu rozpoczęły się zapisy na wyjazd do Kalisza w celu udziału w Triduum Różańcowym w Bazylice św. Józefa: jest to pierwsze w naszej diecezji spotkanie wspólnot Żywego Różańca. Wyjazd autokaru w sobotę 9 marca o godz. 12.30 z parkingu przy kościele, powrót ok. 18.00.

 

Intencją modlitwy członków Żywego Różańca w marcu jest prośba o światło Ducha Św. dla kardynałów podczas konklawe i o potrzebne łaski dla Benedykta XVI i Jego Następcy.

 

 

Nowi ministranci

W niedzielę 3 marca, podczas Sumy, do grona ministrantów naszej parafii zostało przyjętych 4 kandydatów. Znakiem ich pełnego uczestnictwa w służbie przy ołtarzu stały się nałożone im kołnierze. W ten sposób grono ministrantów naszej parafii wzrosło do 22 ministrantów i 5 seniorów.

 

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Z prośbą o Boże błogosławieństwo

 

Pięknym zwyczajem jest, że dzieci wyjeżdżające z naszej szkoły na wymianę w ramach współpracy ze szkołą w Niemczech, przed wyjazdem przychodzą prosić o Boże błogosławieństwo. W niedzielę 3 marca we Mszy św. o godz. 11.00 w naszym kościele uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej w Ociążu, a także ze szkoły w Skalmierzycach, które w tym tygodniu wyjeżdżają wraz z opiekunami do swoich rówieśników w Niemczech. Na zakończenie Mszy św. stanęły przed ołtarzem, aby otrzymać specjalne błogosławieństwo na drogę i czas pobytu za granicą. To piękne świadectwo ze strony dzieci, ich rodziców i opiekunów.


 

Tron dla Jezusa

 

Pierwsza niedziela miesiąca to tradycyjnie w naszej parafii niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tym razem jednak było trochę inaczej: oto Monstrancja z Najświętszym Sakramentem została postawiona na ołtarzu na specjalnym tronie – to dar jednej z rodzin naszej parafii, aby wszyscy mogli jak najlepiej zobaczyć Jezusa obecnego pod postacią Chleba.

 

 

 

Turniej ministrantów II

 

W sobotę 2 marca odbyła się II tura Turnieju Piłki Nożnej Halowej Ministrantów Diecezji Kaliskiej, tym razem w kategorii klas gimnazjalnych. Spotkanie rozpoczęło się w Stawie Kaliskim Mszą św. w miejscowym kościele, następnie drużyny udały się do Liskowa, gdzie odbyły się rozgrywki sportowe. Drużyna ministrantów gimnazjalistów z naszej parafii dzielnie walczyła, jednakże musiała uznać wyższość przeciwników i odpadła z turnieju.

Tym razem naszym udziałem stały się tylko puchary za udział w turnieju, ale liczy się przecież duch walki i sportowej rywalizacji, którego nie zabrakło. A ostatecznie wszyscy, zarówno zwycięzcy, jak i pokonani grają przecież w jednej drużynie – Drużynie Jezusa.

 

Więcej zdjęć w Galerii i na stronie Radia Rodzina

 

Jesteśmy w drużynie Jezusa

 

Bądź w drużynie Jezusa” – pod takim hasłem odbywa się Turniej Piłki Nożnej Halowej Ministrantów Diecezji Kaliskiej.

W ramach turnieju, w sobotę 23 lutego w Opatówku spotkały się drużyny ministrantów na szczeblu szkoły podstawowej; wśród 16 drużyn była także drużyna ministrantów z naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele parafialnym koncelebrowaną przez księży opiekunów z diecezjalnym duszpasterzem ministrantów na czele. Następnie uczestnicy rozgrywek udali się do miejscowej hali sportowej, gdzie rozpoczęły się mecze. Niestety, drużynie z naszej parafii, mimo ofiarnej gry zawodników, mimo fachowej pracy trenera i selekcjonera, mimo wsparcia duchowego księdza opiekuna, nie udało się wyjść z grupy. Ale przecież nie najważniejszy był wynik, lecz duch sportowej rywalizacji. Pokrzepieni na ciele dobrym obiadem, obdarowani nagrodami pocieszenia wróciliśmy do domu obiecując rewanż w przyszłym roku.

W sobotę 2 marca w Stawie Kaliskim/Liskowie odbędą się rozgrywki drużyn ministrantów na szczeblu gimnazjalnym: czekamy na sukces ministrantów z naszej parafii.

 

 

Zdjęcia w Galerii i na stronie Radia Rodzina

 

Wielkopostne symbole

 

Rozpoczął się Wielki Post: czas rozważania Męki Jezusa, czas nawrócenia i pokuty. Pomocą w tym są nabożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa, rekolekcje, spowiedź, postanowienia i wyrzeczenia, a także symbole, które towarzyszą nam w tym czasie. To fioletowy kolor szat liturgicznych, brak kwiatów na ołtarzu, śpiewu Alleluja i hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Wśród tych znaków pomagających we właściwym przeżyciu Wielkiego Postu przez członków naszej parafii znalazła się także dekoracja kościoła.

 

 

Balik karnawałowy

 

W ostatnią sobotę karnawału, w Domu Katolickim odbył się balik dla członków grup duszpasterskich działających w parafii: Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministrantów. Na stołach smakołyki sponsorowane przez dobrodziejów, a także przygotowane przez mamy, a nawet babcie, a w sercach radość płynąca z bliskości z Chrystusem i członkami wspólnoty sprawiły, że podstawowe warunki do dobrej zabawy były zapewnione. Zabawa rozpoczęła się wspólną modlitwą uczestników, a potem tańce, konkursy i zabawy przygotowane przez Panią Katechetkę z pomocą starszych dziewcząt. Wszystko to sprawiło, że żal było kończyć.

 

Więcej zdjęć w galerii


Poświęcenie świec

 

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w Polsce Świętem Matki Bożej Gromnicznej, tradycyjnie już zostały poświęcone świece dzieci przygotowujących się w naszej parafii do przyjęcia I Komunii Św.. Po poświęceniu świec, dzieci w asyście rodziców podeszły w procesji z zapalonymi świecami do ołtarza: ich światło symbolizuje światło wiary zapalone w sercach poprzez przyjęcie sakramentu chrztu św., którego umocnieniem jest Komunia Św.

 

Więcej zdjęć w GALERII

Spotkania Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu w kościele i kaplicy odbyły się spotkania członków Żywego Różańca. Po cyklu spotkań poświęconych prezentacji sylwetek Świętych Patronów poszczególnych róż powróciliśmy do konferencji, których tematem są prawdy naszej wiary zebrane w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Cykl rozpoczęty o wiele wcześniej, w Roku Wiary szczególnie aktualny, tym bardziej, że zgodnie z dekretem naszego ordynariusza Ks. Bpa Edwarda Janiaka o odpustach na Rok Wiary w diecezji kaliskiej:

Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych, rekolekcji adwentowych lub wielkopostnych, lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

Odpust zupełny można zyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu”.

 

Intencją modlitwy całej wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii w miesiącu lutym jest modlitwa w intencji chorych i cierpiących, z prośbą o chrześcijańskie przeżywanie cierpienia w łączności z Chrystusem.

 

 Zakończenie kolędy

 

W minionym tygodniu zakończyły się odwiedziny duszpasterskie rodzin parafii, czyli kolęda. Pragnę serdecznie podziękować parafianom za obecność, serdeczne przyjęcie, poczęstunek, podwiezienie, złożone ofiary, szczere rozmowy i uwagi.

 


Kolędnicy misyjni

 

W uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną w Polsce Świętem Trzech Króli, a będącą w całym Kościele Misyjnym Dniem Dzieci zostało zakończone tegoroczne dzieło kolędników misyjnych. W tym roku – Roku Wiary przeżywane pod hasłem „Wierzę … z Kościołem w Wietnamie”, albowiem to właśnie swoim rówieśnikom w Wietnamie pragnęli pomóc wszyscy, którzy podjęli trud misyjnego kolędowania. Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych naszej parafii stworzyli wraz z innymi kilkuosobowe grupy kolędnicze i w II Święto Bożego Narodzenia stanęli w kościele parafialnym, aby na zakończenie Mszy św. otrzymać specjalne błogosławieństwo Księdza Proboszcza. Przygotowani przez Panią Katechetkę, wsparci pomocą rodziców, w sobotę 29 grudnia wyruszyli na kolędniczy szlak odwiedzając domy parafian, głosząc dobrą nowinę o Narodzinach Jezusa i zbierając ofiary na rzecz dzieci w tym misyjnym kraju. Na zakończenie odwiedzin zostawiali w domach pamiątkę. W Święto Trzech Króli w procesji do ołtarza kolędnicy przynieśli w darach trud misyjnego kolędowania, modlitwę i wymierną materialnie kwotę 1859 zł i 35 gr, która zostanie przekazana na konto Papieskich Dzieł misyjnych Dzieci z przeznaczeniem na pomoc dzieciom w Wietnamie.

 

 Więcej zdjęć w GALERII

 

Spotkanie opłatkowe

 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego w świetlicy wiejskiej w Ociążu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, lektorów i wszystkich chętnych parafian. Po odczytaniu Ewangelii o Narodzinach Jezusa, modlitwie za całą parafię, przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń rozpoczęło się wspólne kolędowanie. A że, jak głosiło hasło odbywających się w tym dniu przemarszów orszaków Trzech Króli, „kolędy lepiej śpiewać niż słuchać; lepiej razem niż samemu”, to wspólne kolędowanie tak wszystkich wciągnęło, że prawie nie było czasu kosztować wspaniałych wypieków znajdujących się na talerzach. Spotkanie zakończyło się dopiero wtedy, gdy zabrakło już kolęd w śpiewnikach.

 


 

 Więcej zdjęć w GALERII

Opłatek ERM

 

W piątek w oktawie Bożego Narodzenia odbyło się jak co roku spotkanie opłatkowe Eucharystycznego Ruchu Młodych naszej parafii. W Domu Katolickim najpierw wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii o Narodzinach Jezusa, a następnie po modlitwie przełamaliśmy się opłatkiem. Po pokrzepieniu ciała rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Nie zabrakło też prezentów od Dzieciątka wzmacniających radość spotkania.

 


Więcej zdjęć w GALERII

 

Kolędowanie przy żłóbku

 

W I Święto Bożego Narodzenia odbyło się w kościele tradycyjne spotkanie przy żłóbku. Na wspólne kolędowanie przyszli nie tylko najmłodsi, ale i starsi Parafianie. Śpiew ułatwił akompaniament organowy. Cieszy to tym bardziej, że coraz mniej jest kolędowania w naszych domach.


Więcej zdjęć w GALERII

 

Betlejemskie Światło Pokoju

 

W czwartek 20 grudnia do naszej parafii dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Odważ się być dobrym". Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju inspirowane jest fragmentem Księgi Rodzaju: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre". Od Boga otrzymaliśmy mężne serce i odwagę, żeby czynić dobro, wyciągać pomocną dłoń. Ale jest w tym też nasza decyzja, nasza wolna wola. Mamy swobodę decydowania o tym, którędy będzie wiodła ścieżka naszego życia, ile w naszym życiu będzie dobra. Dobro wiąże się w dzisiejszych czasach z ryzykiem wystawienia się na śmieszność, dobro idzie w poprzek powszechnych obecnie postaw i wzorców, takich jak szybki zysk i nieoglądanie się na słabszych. Trzeba odnaleźć siłę w Betlejemskim żłóbku, aby mieć odwagę być dobrym.

Światło Betlejemskie przynieśli do naszej parafii harcerze, którzy znaleźli w sobie tyle odwagi, żeby czynić dobro.

 

 

 

Zakończenie rorat

 

W czwartek 20 grudnia odbyło się podsumowanie tegorocznych rorat. Były one wyjątkowo krótkie, bo trwały 15 dni, ale przez ten czas zdążyliśmy poznać wielu świętych, którzy „Poszli w ciemno za Światłem”. Prawie 80 dzieci uczestniczyło w naszym kościele w roratnich spotkaniach, wielu codziennie. Wszyscy otrzymali symboliczne nagrody, ale największą nagrodą jest dobre przygotowanie na przyjście Jezusa.

 

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

 

 

Poświęcenie medalików

 

W sobotę 8 grudnia obchodziliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, stąd w powiązaniu z tym świętem Matki Bożej, w niedzielę 9 grudnia podczas Sumy dzieci klasy II przeżywały kolejny etap na swojej drodze do pełnego uczestnictwa we Mszy św., którym było poświęcenie medalików. Medaliki – symbol oddania się pod opiekę Matki Bożej, nieprzypadkowo mają kształt miniaturowej tarczy: są bowiem tarczą obronną przeciw napaściom złego. Nie wystarczy jednak je mieć – trzeba je nosić; nie wystarczy tylko nosić medalik Matki Bożej – trzeba wzywać Jej pomocy każdego dnia, czyli prosić na modlitwie Boga za Jej wstawiennictwem o opiekę i naśladować Ją w oddaniu się Bogu i wypełnianiu Jego woli.

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

 

Spotkanie Akcji Katolickiej

 

W sobotę 8 grudnia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował spotkanie z okazji 70. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Władysława Mączkowskiego, kapłana diecezji gnieźnieńskiej, który urodził się w Ociążu, tutaj został ochrzczony, spędził dzieciństwo, ukończył szkołę podstawową, a dopiero po śmierci ojca spoczywającego do dziś na miejscowym cmentarzu, wraz z matką wyprowadził się z naszej miejscowości. Spotkanie, w którym wzięli udział członkowie Zarządu Krajowego i Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, delegaci Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej oraz parafianie, rozpoczął koncert chóru nauczycielskiego z Ostrowa Wlkp.. Część modlitewną tworzyła modlitwa różańcowa oraz Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prał. Aleksandra Gendery – wikariusza biskupiego, który wygłosił także Słowo Boże. Na zakończenie przedstawiciele Zarządu Akcji Katolickiej wręczyli legitymacje nowym członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Ociążu. Po uroczystościach w kościele zebrani przeszli do Świetlicy Wiejskiej w Ociążu, gdzie miała miejsce dalsza część spotkania.

 

 

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

Święto pszczelarzy

 

W piątek 7 grudnia przypadało wspomnienie św. Ambrożego – Patrona pszczelarzy, albowiem nauki tego Świętego, jego mowa, była „słodka jak miód”. Z tej okazji członkowie Koła Pszczelarzy ze Skalmierzyc zgromadzili się na Mszy św.: tym razem w naszym kościele, aby za wstawiennictwem Patrona prosić o potrzebne łaski dla żywych i wieczną nagrodę dla zmarłych członków Koła. Przy tej okazji uczestnicy roratnich spotkań poznali kolejnego świętego, który jak głosi hasło tegorocznych rorat „poszedł w ciemno za Światłem”.

 

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

 

 

Odwiedziny św. Mikołaja

 

W czwartek 6 grudnia, w dniu swego święta, dzieci naszej parafii odwiedził św. Mikołaj Biskup. Ponieważ roraty w tym dniu były rano, więc Święty pozostawił tylko prezenty i pospieszył dalej, ale podczas kazania dzieci poznały jego życie – życie człowieka, który poszedł za Światłem i naśladował Jezusa w czynieniu dobra. Na zakończenie Mszy św. wszyscy z rąk Księdza Proboszcza otrzymali paczki pozostawione przez św. Mikołaja z zadaniem, aby naśladować go w chrześcijańskiej miłości bliźniego.

 

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

 

 

Początek Adwentu

 

W niedzielę 2 grudnia rozpoczął się Adwent - czas przygotowania na przyjście Chrystusa: nie tylko na Święta Bożego Narodzenia, ale także na powtórne Jego przyjście w chwale na końcu świata, na Sąd Ostateczny. Pomocą w tym przygotowaniu jest udział w roratach oraz modlitwa i dobre uczynki. O upływającym czasie będzie nam przypominał wieniec adwentowy pobłogosławiony podczas pierwszej Mszy św., natomiast podczas sumy zostały pobłogosławione opłatki na stół wigilijny: przyniesione z kościoła parafialnego są znakiem łączności rodziny parafialnej.

 

 

 

 

Nowi członkowie ERM

 

W niedzielę 25 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Eucharystycznego Ruchu Młodych, podczas Mszy św. o godz. 11.00 dwunastu kandydatów zostało przyjętych do grona członków Eucharystycznego Ruchu Młodych naszej parafii. Znakiem tego było nałożenie chust – symbolu przynależności do ERM-u. Najpierw jednak wszyscy kandydaci złożyli uroczyste przyrzeczenia: „Przyrzekam z coraz większą gorliwością miłować i czcić Ciebie Jezu, obecnego w Eucharystii. Postanawiam być Twoim przyjacielem oraz budować Twoje Królestwo w sobie, rodzinie i świecie”.

W ten sposób wspólnota Eucharystycznego Ruchu Młodych naszej parafii wzrosła do liczby 26 członków. Oby wzrastali również w miłości do Jezusa.

 

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA…

 

 

Spotkanie Żywego Różańca

 

W środę 28 listopada odbyło się w kościele kolejne spotkanie formacyjne członków Żywego Różańca w naszej parafii. Podczas konferencji została przedstawiona postać patronki IV Róży – św. Rity z podkreśleniem aktualności wzoru życia w łączności z Bogiem, jaki nam pozostawiła.

Została podana również intencja modlitwy wspólnoty Żywego Różańca w miesiącu grudniu: „O chrześcijańskie życie rodzin naszej parafii”.

 

Nowi kandydaci na ministrantów

 

W niedzielę 18 listopada podczas Mszy św. o godz. 11.00 czterech chłopców zostało ustanowionych kandydatami do grona ministrantów. W ten sposób rozpoczęli oficjalnie czas przygotowania do służby ministranckiej, którego znakiem jest założona przez nich komża. Po pomyślnym przejściu tego czasu przygotowania i próby zostaną następnie włączeni do grona ministrantów przyjmując ministrancki kołnierz – znak pełnej gotowości do służby przy ołtarzu.

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA…

 

Spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej

 

We wtorek 13 listopada odbyło się na probostwie spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej: dokonano podsumowania tegorocznych prac remontowych, podjęto decyzję o odłożeniu budowy kostnicy cmentarnej do czasu uregulowania sprawy własności działki na której miała ona stanąć i zaplanowano prace na rok przyszły.

 

Błogosławienie książeczek komunijnych

 

W niedzielę 11 listopada dzieci klasy II przeżyły kolejne wydarzenie związane z przygotowaniem do I Komunii Św.: na Sumie miało miejsce poświęcenie książeczek do nabożeństwa. Po poświęceniu rodzice przyjmowali z rąk Księdza Proboszcza książeczki i uprzednio całując je, przekazywali swoim dzieciom. W ten sposób potwierdzili po raz kolejny zobowiązania podjęte podczas chrztu św. swoich dzieci, gdy zobowiązali się o wychowania ich w wierze, w czym mieści się także wprowadzenie dziecka w pełny udział w liturgii Kościoła.

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA…

 

Wyjazd do Kobylina

 

Prawie 100-osobowa grupa parafian uczestniczyła w wyjeździe na spektakl pt. „Tajemnica Mszy Św.” zrealizowany na podstawie świadectwa Cataliny Rivas w klasztorze OO. Franciszkanów w Kobylinie. Po drodze uczestnicy wyjazdu nawiedzili Diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie. Z racji przypadającego w tym dniu Święta Niepodległości czas przejazdu wypełnił śpiew pieśni patriotycznych. Dla wszystkich uczestników wyjazdu zwłaszcza udział w spektaklu był niezapomnianym przeżyciem, które oby zaowocowało pogłębionym przeżywaniem Mszy Św.

 

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA…

Spotkanie Żywego Różańca

 

W I środę miesiąca odbyło się spotkanie wspólnoty Żywego Różańca poświęcone patronce VI Róży: św. Jadwidze Śląskiej. Podczas spotkania została podana również intencja modlitwy wszystkich członków Żywego Różańca w listopadzie: za zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła, kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii i zmarłych członków Żywego Różańca.

 

Wyjazd na spektakl do Kobylina

 

W klasztorze OO. Franciszkanów w Kobylinie można zobaczyć spektakl pt. „Tajemnica Mszy Św.” zrealizowany na podstawie świadectwa Cataliny Rivas. Wyjazd autokaru z naszej parafii w niedzielę 11 listopada o godz. 17.00, albowiem chcemy po drodze nawiedzić Diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie; powrót ok. ok. 22.00. Jest jeszcze kilkanaście wolnych miejsc w drugim autokarze. Zapisy w zakrystii po Mszach św.

 

Spotkanie biblijne

 

Papież Benedykt XVI w liście apostolskim „Porta Fidei” ogłaszającym Rok Wiary napisał: „Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół, i Chlebem życia, danym jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami”. W Roku Wiary rozpoczęliśmy w naszej parafii spotkania biblijne. We wtorek 23 października w Domu Katolickim odbyło się pierwsze spotkanie tych, którzy chcą lepiej poznać Pismo Św. i pogłębić swoją wiarę. Następne spotkanie we wtorek 6 listopada – zapraszamy wszystkich.

 

Dzień Papieski i 2. rocznica Nawiedzenia

 

W niedzielę 14 października w całej Polsce obchodzony był XII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II Papież Rodziny”. W naszej parafii w tym dniu przypadła także 2. rocznica Nawiedzenia Parafii przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W związku z tym wieczorem w kościele został zaprezentowany montaż przygotowany przez uczniów szkoły im. Jana Pawła II przybliżający tematykę Dnia Papieskiego, a następnie za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i Matki Bożej Częstochowskiej modlitwą w godzinie Apelu Jasnogórskiego prosiliśmy o trwałe owoce Nawiedzenia w naszej parafii.

 

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

 

Rozpoczęcie Roku Wiary

 

W czwartek 11 października uroczystą Mszą św. celebrowaną w Rzymie przez Benedykta XVI wraz z biskupami, uczestnikami Synodu Biskupów ds. Nowej Ewangelizacji, rozpoczął się w Kościele Rok Wiary ogłoszony przez Papieża z okazji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II i 20. rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. W naszej parafii rozpoczęcie Roku Wiary miało miejsce w niedzielę 14 października podczas Sumy o godz. 11.00. W uroczystej procesji został wniesiony Katechizm Kościoła Katolickiego i złożony na pulpicie na bocznym ołtarzu; zapalony paschał stojący w prezbiterium, pokropienie wodą święconą na początku mszy św. oraz wniesienie w procesji z darami ofiarnymi najstarszej w parafii Księgi Chrztów jako symbolu przekazanej przez przodków wiary przypomniało wszystkim o tym, że „bramy wiary” przekracza się przez przyjęcie sakramentu chrztu św.; uroczyście odśpiewane wyznanie wiary oraz wezwania modlitwy powszechnej uświadomiły zebranym własną odpowiedzialność za dar wiary. Logo Roku Wiary zawieszone w kościele będzie nam przypominało o wezwaniach płynących z tego czasu.

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

 

Święto wspólnoty Żywego Różańca

 

W sobotę 6 października, w przeddzień wspomnienia Matki Bożej Różańcowej, na Mszy św. o godz. 8.00 zgromadziła się wspólnota Żywego Różańca z naszej parafii. Modliliśmy się jak co roku w intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca. Z racji I soboty miesiąca, wypełniając prośbę Matki Bożej z Fatimy, ofiarowaliśmy modlitwę różańcową w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi i grzechy, którymi ludzie je obrażają. Po Mszy św. odbyło się na probostwie spotkanie zelatorek.


Intencją modlitwy członków Żywego Różańca w tym miesiącu jest prośba „O głębokie i owocne przeżycie Roku Wiary”.

 

 

Kongregacja dekanalna

 

W poniedziałek 24 września, w święto Rocznicy Poświęcenia Katedry w Kaliszu, w naszym kościele odbyła się kongregacja dekanalna, której centrum stanowiła Msza św. koncelebrowana przez kapłanów dekanatu pod przewodnictwem Księdza Dziekana. We wspólnej modlitwie w intencjach Kościoła powszechnego, Diecezji i Dekanatu wzięli udział wierni z naszej parafii. Liturgię przygotowała Pani Katechetka z udziałem Eucharystycznego Ruchu Młodych.

 

 Więcej zdjęć w dziale GALERIA.

 

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego

 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, pocztów sztandarowych i dyrektorów szkół z terenu całej gminy oraz społeczności szkolnej. Na zakończenie Mszy św. uczniowie odmówili Akt Zawierzenia Bogu Ojcu Dzieła Wychowania i w modlitwie poprosili o pomoc Patrona Szkoły – bł. Jana Pawła II.

 

Odpust Narodzenia NMP

 

W niedzielę 9 września przeżywaliśmy odpust ku czci Narodzenia NMP: uroczystościom przewodniczył ks. kan. Dariusz Kowalek, proboszcz parafii p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Krotoszynie, diecezjalny duszpasterz ministrantów. Parafianie z Kwiatkowa zapewnili asystę podczas procesji. Na zakończenie uroczystości miało miejsce błogosławienie ziarna siewnego przygotowanego przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, które rolnicy zabrali do domów, aby Matka Boża Siewna czuwała nad ziarnem rzucanym w ziemię.

 

Więcej zdjęć z odpustu w dziale GALERIA

 

Wielka niespodzianka

 

Po 9 latach na boczne ołtarze powróciły drewniane figurki świętych i główki aniołków: na wzór skradzionych podczas włamania w nocy 23/24 lutego 2003 roku zostały wyrzeźbione nowe figurki św. Jana Chrzciciela, św. Jana Nepomucena, św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Bolesnej. To inicjatywa i staranie p. Alicji i Lecha Szymańskich z Kwiatkowa, którzy także ufundowali figurki na jeden ołtarz; dziękuję również drugiemu dobrodziejowi, który ufundował figurki na drugi ołtarz. Figurki zostały poświęcone na początku Sumy odpustowej ku czci Narodzenia NMP.

 

 

 

 

 

Remonty przy kościele

 

 

 

Jeszcze przed głównym odpustem w parafii, w miejsce starego płotu z płyt betonowych, na parkingu kościelnym przy ul Wiejskiej, od strony pola zostały położone nowe krawężniki. Miejmy nadzieję, że wreszcie skończą się problemy niektórych kierowców z parkowaniem, które czasami skutkowało zniszczeniem kolejnej płyty w ogrodzeniu, a przy okazji podrapaniem samochodu. Ofiarowany żużel pozwolił wyrównać nierówności i utwardzić teren przy krawężniku.

 

 

Przed kolejnym sezonem jesienno-zimowym zostały zabezpieczone drzwi zewnętrzne kościoła. Na skutek działania czynników atmosferycznych, zwłaszcza słońca i deszczu, pojawiły się na nich spękania i rozszczelnienia. Po oczyszczeniu, powierzchnia drzwi została uszczelniona i pokryta nową warstwą ochroną.

 

 

Spotkanie Żywego Różańca

 

W środę 29 sierpnia odbyło się comiesięczne spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w Ociążu. Podczas konferencji została przedstawiona sylwetka św. Maksymiliana Marii Kolbe – Patrona VIII Róży, ze szczególnym uwzględnieniem wzoru jaki on stanowi dla wszystkich członków Żywego Różańca.

Intencja modlitwy wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii w miesiącu wrześniu jest następująca: „Za nowego Biskupa Ordynariusza naszej diecezji, z prośbą o światło i moc Ducha Św. w jego posługiwaniu”.

 

Dożynki w Ociążu

 

W niedzielę 19 sierpnia w Ociążu odbyły się Gminne Uroczystości Dożynkowe, które rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną za zebrane plony odprawioną w kościele parafialnym o godz. 14.00. Uczestniczyły w niej władze samorządowych, poczty sztandarowe, delegacje poszczególnych wsi sołeckich i zaproszeni goście oraz parafianie. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli w dożynkowym korowodzie do parku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

 

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA…

Konserwacja dachu

 

W czwartek i piątek została przeprowadzona konserwacja dachu kościoła: około 250 litrów oleistego preparatu, którym zostały pokryte gonty ma na celu ochronienie ich przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi: deszczem i słońcem. Tym razem konserwacji poddany został cały dach kościoła, obicie wieży i dzwonnica. Niestety prace trzeba powtarzać co około 4-5 lat, a jest to spory wydatek.

 

W drodze na odpust

 

15 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej w Skalmierzycach obchodzony jest odpust Wniebowzięcia NMP. W drodze na odpust przez naszą parafię przechodziły dwie pielgrzymki z Ostrowa Wlkp.: we wtorek wieczorem 11. Pielgrzymka z Parafii Miłosierdzia Bożego zdążająca na czuwanie o 21.00 i pasterkę Maryjną o godz. 24.00, a w środę przed południem 25. Pielgrzymka Zielna organizowana przez Ostrowskie Bractwo Pątnicze „Pielgrzym” zdążająca na sumę odpustową o godz. 12.00, która zatrzymała się na odpoczynek w Domu Katolickim, gdzie członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przygotowali poczęstunek.

 

 

 

Więcej zdjęć w dziale GALERIA…

 

Sierpniowa intencja

 

Trwa sierpień – miesiąc abstynencji od napojów alkoholowych jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa i droga do moralnego odrodzenia Narodu. Podejmijmy postanowienie powstrzymania się w tym miesiącu od jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz modlitwę i pokutę w intencji tych, którzy ich nadużywają lub są od nich uzależnieni.

Intencja modlitwy członków Żywego Różańca w tym miesiącu jest następująca: „O trzeźwość w naszej Ojczyźnie, parafii i rodzinach, o wytrwanie w postanowieniach abstynenckich dla tych, którzy je podjęli”.

 

 

Zakończenie prac we wnętrzu kościoła


Po kilku tygodniach na dobre wróciliśmy do odnowionego kościoła. Odnowiona podłoga i wnętrze świątyni lśni czystością. Teraz od nas zależy jak długo takim pięknym kościół pozostanie. Największym wrogiem drewnianej, lakierowanej podłogi jest woda i piasek: dlatego uprzejmie proszę o skuteczne korzystanie z wycieraczek przy wejściu do kościoła, a sprzątających o wycieranie podłogi przy użyciu jak najmniejszej ilości wody.

 


Pielgrzymka parafialna

 

Tradycyjnie w okresie wakacji Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował pielgrzymkę dla chętnych parafian – tym razem śladami Jana Pawła II w Małopolsce. Od poniedziałku 9 lipca do piątku 13 lipca nawiedziliśmy Ludźmierz, Zakopane, Wieliczkę, Kraków, Łagiewniki, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Oświęcim. Gaździna Podhala z Ludźmierza, Matka Boża od Cudownego Medalika z Olczy, Matka Boża Fatimska z Krzeptówek i Pani Kalwaryjska oraz św. Siostra Faustyna i bł. Jan Paweł II patronowali nam podczas naszego pielgrzymowania. Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej od Cudownego Medalika na Olczy, Apel Fatimski na Krzeptówkach, Nawiedzenie Wawelu, Droga Krzyżowa w Kalwarii Zebrzydowskiej na Dróżkach Pana Jezusa i Litania do bł. Jana Pawła II w Wadowicach to niezapomniane duchowe przeżycia. Obok nich także ciekawe miejsca Podhala, zabytki Zakopanego, przepiękne widoki podczas spływu przełomem Dunajca, zakątki kopalni soli w Wieliczce, uroki Krakowa i Wadowic oraz wstrząsające Muzeum Obozu Zagłady w Oświęcimiu to wszystko pozostanie na długo w pamięci uczestników.

 

Kilka zdjęć z Krakowa i Drogi Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w dziale GALERIA… Proszę uczestników o przekazanie zdjęć na stronę internetową na ręce ks. Proboszcza.

 

Msza polowa

 

Z racji trwającej konserwacji podłogi w kościele Msze św. w tę niedzielę odbyły się na zewnątrz: ołtarz polowy został postawiony przy północnej ścianie kościoła: dzięki Bogu, że mimo burzowej aury pogoda się utrzymała. Niektórym ta sytuacja zapewne się spodobała: po raz pierwszy nie byli sami przed kościołem i wreszcie tworzyli modlitewną wspólnotę Kościoła, ale mimo starań przygotowujących miejsce liturgii to jednak nie te same warunki, co w kościele.

 

 

Zdjęcia w dziale GALERIA…

Prace remontowe

 

Trwa remont kościoła: z powodu dużego zniszczenia powłoki lakieru na podłodze kościoła, zwłaszcza w wejściach oraz pod ławkami (w niektórych miejscach aż do drewna), zaszła konieczność wyszlifowania podłogi i pomalowania jej na nowo. Potrzeba tygodnia, aby położone warstwy lakieru nabrały odpowiedniej twardości. Dlatego dopiero w sobotę będzie można ustawić ławki i przygotować kościół do użytku. W sobotę 14 czerwca wracamy do naszej świątyni.

 

Pierwsze zdjęcia z prac remontowych w dziale GALERIA…

 

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w kościele i kaplicy odbyły się spotkania wspólnoty Żywego Różańca. Konferencja poświęcona była osobie ks. Piotra Skargi i dziełu jego życia z racji 400. rocznicy jego śmierci i ogłoszonego przez Sejm RP Roku ks. Piotra Skargi.


Intencją modlitwy wspólnoty Żywego Różańca w miesiącu lipcu jest modlitwa za wszystkich przebywających na wakacjach i urlopach, aby ten czas przeżyli w łączności z Bogiem, w zgodzie z Jego prawem.

 

Nabożeństwo u św. Antoniego


Przy kapliczce św. Antoniego w Fabianowie na ul. Środkowej w sobotę 16 czerwca odbyło się tradycyjne Nabożeństwo ku czci tego Świętego Patrona. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 20.00, a zakończyło na chwilę przed ulewną burzą, która przeszła nad okolicą powodując liczne szkody. Z powodu remontu świetlicy w Fabianowie nie odbyła się też tradycyjna „czerwcówka” – spotkanie przy stole mieszkańców Fabianowa i gości.

 

Więcej zdjęć z w dziale GALERIA…

 


Odpust w Kwiatkowie

 

W piątek 15 czerwca w kaplicy w Kwiatkowie odbył się odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: sumie odpustowej przewodniczył ks. Krystian Kowalski, wikariusz parafii p.w. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. Kaplica nie pomieściła przybyłych na odpust nie tylko mieszkańców Kwiatkowa, ale także Fabianowa i Ociąża, jednak nawet zgromadzeni przed kaplicą pobożnie uczestniczyli w modlitwie. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna wokół kaplicy

 

Więcej zdjęć z w dziale GALERIA…

 

Odpust św. Antoniego

 

 

W środę 13 czerwca, w tym roku w oktawie Bożego Ciała, przypadło wspomnienie św. Antoniego – patrona naszej parafii; stąd w parafii uroczystość odpustowa: Mszy św. o godz. 18.30 przewodniczył i kazanie wygłosił o. Janusz Kołodziej – przeor klasztoru OO. Pasjonistów w Sadowiu. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna podczas której rodziców komunijnych w asyście wsparli parafianie z Kwiatkowa oraz inni.

 

 

Więcej zdjęć z w dziale GALERIA…

 

Parafialny Dzień Chorego

 

Tradycyjnie w oktawie Bożego Ciała, w poniedziałek 11 czerwca, w naszej parafii miał miejsce Dzień Chorych. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 około 70 osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych, a po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do Domu Katolickiego na spotkanie przy stole przygotowane przez Akcję Katolicką. Pomocą w konfesjonale i przy sprawowaniu sakramentu namaszczenia służył ks. Senior Marian Kończak z Biskupic Ołobocznych.

 

Więcej zdjęć z w dziale GALERIA…

Spotkanie ERM

 

W sobotę 9 czerwca dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych z Ociąża uczestniczyły w Diecezjalnym Spotkaniu ERM i Dzieci Rocznicowych po I Komunii Świętej organizowanym w Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.
O godz.10.30 miało miejsce zawiązanie wspólnoty: Ks. Kan. Edward Wawrzyniak, przywitał wszystkie przybyłe dzieci i ich opiekunów, a w spotkaniu uczestniczyło około 400 dzieci z całej diecezji, następnie członkowie ERM z Nowych Skalmierzyc przedstawili historię cudu eucharystycznego jaki miał miejsce w tej parafii ponad 230 lat temu. Po przedstawieniu podsumowano konkurs na najładniej wykonany klucz – symbol spotkania: nagrodzono 10 osób, w tym 2 osoby z naszej parafii.
Pozostało już tylko oczekiwane na honorowego gościa, a był nim Ks. Biskup Stanisław Napierała. Przywitany przez wszystkie dzieci bardzo ciepło i radośnie został procesyjnie wprowadzony do kościoła, gdzie celebrował uroczystą Mszę Świętą w ich intencji. Kazanie głoszone przez ks. Biskupa opierało się na trzech wiodących tematach;
- o cudzie eucharystycznym: nie tylko w parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach, ale też Ks. Biskup wspomniał o ostatnim cudzie na terenie Polski - w Sokółce;
- o tym dlaczego powinniśmy oddać klucz do swojego serca Jezusowi;
- co to jest Eucharystyczny Ruch Młodych.

 

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy udali się na plac obok Domu Katechetycznego, aby posilić ciała smaczną zupą pomidorową z ryżem i chlebem, a na deser każdy otrzymał banana i loda.
Finałem spotkania był, a jakże - przecież jest Euro, mecz piłki nożnej: animatorzy kontra reszta. Nie będziemy się chwalić wynikiem ale trzeba przyznać, że się działo. Wszystkim miło i szybko upłynął czas i niestety trzeba było wracać do domu.

 

Zdjęcia z w dziale GALERIA…

 

Uroczystość Bożego Ciała

 

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, po Sumie, wyruszyła tradycyjna procesja eucharystyczna ulicami parafii. Pełna mobilizacja objęła dziewczynki, które tak licznie przyszły sypać kwiatki, że przed ołtarzem zabrakło miejsca dla ministrantów (również zmobilizowanych), a członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych musieli szukać miejsca z boku. Rodzice dzieci komunijnych zadbali o ustawienie czterech ołtarzy przy których zostały odśpiewane kolejne fragmenty Ewangelii o tajemnicy Eucharystii, a także o asystę przy baldachimie, sztandarach i feretronach. Liczny udział parafian sprawił, że to święto Jezusa Eucharystycznego miało prawdziwie uroczysty charakter.

Po południu w uroczystość Bożego Ciała zostały odśpiewane Nieszpory o Najświętszym Sakramencie, zaś na zakończenie Nabożeństwa po specjalne błogosławieństwo podeszli rodzice z małymi dziećmi. Po Nabożeństwie chętni mogli zobaczyć w kościele film pt. „Ja jestem” o cudzie obecności Jezusa w Eucharystii, film, który rzeczywiście, jak głosi podtytuł: „Rzuca na kolana. Przed Najświętszym Sakramentem”.

 

 

Zdjęcia z w dziale GALERIA…

 

Spotkania Żywego Różańca

 

W minionym tygodniu w kościele i kaplicy odbyły się comiesięczne spotkania członków wspólnoty Żywego Różańca. W łączności z odbywającym się w Mediolanie VII Światowym Spotkaniem Rodzin przedmiotem konferencji było hasło Spotkania: „Rodzina: praca i święto”. Cała wspólnota Żywego Różańca w czerwcu modli się w intencji rodzin.

 

Nabożeństwo przy kapliczce

 

W niedzielę 27 maja Nabożeństwo Majowe odbyło się przy kapliczce w lesie kwiatkowskim. Na skraju lasu przed laty nasi przodkowie postawili kapliczkę ku czci Najświętszej Maryi Panny. Niedawno odnowiona cieszy oczy i serca, a usytuowana w prześlicznym miejscu, na skraju lasu, w otoczeniu łąk i pól, jest wspaniałą ilustracją realizacji wezwania zawartego w słowach pieśni: „Chwalcie łąki umajone …”. Kolejna pieśń, którą rozpoczęło się Nabożeństwo była odbiciem postawy serc zebranych: „Do Twej dążym kaplicy …”. Ponieważ Nabożeństwo odbywało się w Niedzielę Zesłania Ducha Św., więc zgromadzeni na modlitwie jak Apostołowie w Wieczerniku wraz z Maryją – Oblubienicą i Przybytkiem Ducha Św. wzywaliśmy Jego mocy.

 

 

W ten sposób zakończyły się tegoroczne majowe spotkania przy figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii: niech Bóg za wstawiennictwem Maryi błogosławi wszystkim, którzy gromadzili się na tej modlitwie w kościele i kaplicy oraz na tych świętych miejscach.

Zdjęcia ze spotkań przy figurkach w dziale Galeria…

 

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

 

W sobotę 26 maja dzieci klasy III przeżywały rocznicę swojej Pierwszej Komunii Św. Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 16.00 wraz z rodzicami i bliskimi dziękowały za pierwszy rok pełnego udziału we Mszy Św. Spotkanie było okazją do refleksji nad wiernością Jezusowi Eucharystycznemu oraz okazją do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i postanowień z dnia I Komunii Św.

 

Zdjęcia w dziale Galeria…

 

Pierwsza Komunia Święta

 

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w niedzielę 20 maja, 16 dzieci z naszej parafii przyjęło I Komunię Św. Po południu, podczas Nabożeństwa złożyły dziękczynienie Jezusowi za dar Eucharystii, a we wtorek 22 maja dzieci komunijne wraz z rodzicami udały się z dziękczynną pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Uczestnicy pielgrzymki zatrzymali się po drodze w miejscu objawień Matki Bożej w lasku grąblińskim, a następnie udali się do Lichenia, gdzie uczestniczyli we Mszy św. Wielkim przeżyciem dla wszystkich, zwłaszcza dla dzieci – uczniów szkoły im. Jana Pawła II było zwiedzanie apartamentów papieskich na terenie Sanktuarium, gdzie zgromadzono pamiątki związane z osobą Wielkiego Papieża, a także modlitwa w kaplicy bł. Jana Pawła II w podziemiach Bazyliki, przed Jego relikwiami.

 

Więcej zdjęć w dziale Galeria…

 

 

 

 

Nabożeństwo w Kwiatkowie

 

Kolejnym miejscem spotkań modlitewnych przy figurkach w miesiącu maju była figura Matki Bożej w Kwiatkowie. Ufundowana jak głosi napis w 1877 roku w dowód wdzięczności Samuelowi Czyrnerowi, dobrodziejowi tutejszych włościan, od lat przypomina o wyniesieniu Matki Bożej w tajemnicy jej Niepokalanego Poczęcia. Majowe śpiewane codziennie przez parafian w kaplicy w Kwiatkowie, w niedzielę 13 maja odbyło się przy figurze. W tym dniu przypadała 95. rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Fatimie i 31. rocznica zamachu na Jana Pawła II i właśnie te rocznice stały się okazją do przypomnienia orędzia Pani z Fatimy i wyrażenia Jej po raz kolejny wdzięczności za uratowanie życia Ojcu Św. podczas zamachu.


Wymiana dachu

 

W sobotę 12 maja zakończyły się prace przy wymianie dachu budynku gospodarczego przy probostwie, który pełni rolę magazynu dla dekoracji i sprzętów parafialnych: przeciekający dach groził ich zniszczeniem. W miejsce starej dachówki została położona blacha, wymieniono również wszystkie łaty, a pod pokrycie z blachy położono folię dachową dla zapewnienia całkowitej szczelności dachu. Jeszcze tylko wymiana okien i tynkowanie i budynek przetrwa kolejne sto lat.

 

Nabożeństwa przy figurkach

 

Tradycyjnie z początkiem maja w niedziele i święta spotykamy się na nabożeństwach przy kapliczkach i figurach na terenie naszej parafii. Pierwsze nabożeństwo odbyło się przy kapliczce św. Józefa w Fabianowie w dniu 1 maja, aby na początku miesiąca maryjnego uczcić Maryję i Jej Oblubieńca, którego w tym dniu wspominamy.

Nabożeństwo w dniu 3 maja odbyło się przy figurze Matki Bożej w Ociążu. Licznie zgromadzeni czciciele Matki Bożej odnowili Jasnogórskie Śluby Narodu i uczcili Maryję królową Polski śpiewem Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych modląc się w intencji Ojczyzny, parafii – zwłaszcza o nowe powołania, oraz w intencjach własnych.

 

 

 

Czytanie Biblii

 

Rozpoczął się IV Tydzień Biblijny przeżywany pod hasłem: „Kościół domem budowanym przez miłość”. W ramach Tygodnia Biblijnego, w naszym kościele, w odpowiedzi na apel Episkopatu Polski wyrażony w liście, dokonano uroczystej intronizacji Biblii, a codziennie przed Mszą św., z inicjatywy Akcji Katolickiej, ma miejsce czytanie Pisma Św.

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych


 

W piątek Oktawy Wielkanocy, dzieci przygotowujące się do I Komunii św. w naszej parafii, przystąpiły po raz pierwszy do spowiedzi św., a następnego dnia podczas uroczystej Mszy św. z udziałem rodziców, chrzestnych i zaproszonych gości odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. To ostatni krok przed uroczystością I Komunii Św., do której dzieci przystąpią w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w niedzielę 20 maja.

 

Zdjęcia w dziale GALERIA…

 

Spotkanie Żywego Różańca


 

W środę, w oktawie Wielkanocy, odbyło się comiesięczne spotkanie Żywego Różańca. Tym razem tematem konferencji była osoba św. o. Pio, którego za patrona obrała sobie III Róża. To Patron szczególnie aktualny dla członków Żywego Różańca ze względu na jego umiłowanie modlitwy różańcowej.

Ze względu na aktualne wydarzenia w naszej Ojczyźnie i szczególne narodowe rocznice, które przeżywaliśmy w tych dniach, intencją modlitwy Wspólnoty Żywego Różańca w tym miesiącu jest prośba o umiłowanie Ojczyzny, czyli ducha patriotyzmu dla rządzących i rządzonych.

 


Dar serca

 

W Wielką Sobotę, przy okazji poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, już po raz kolejny podzieliliśmy się z potrzebującymi w naszej parafii pokazując, że mamy świadomość, że „Kościół jest naszym domem”, a my jesteśmy Rodziną Dzieci Bożych, która powinna się wspierać w potrzebie. Z roku na rok coraz ofiarniejsze są nasze serca i coraz więcej produktów składanych w darze, które Panie z Zespołu Charytatywnego przekazały potrzebującym rodzinom naszej parafii.

Zdjęcia w dziale Galeria …

 

Święto Eucharystii i Kapłaństwa

 

W Wielki Czwartek Jezus w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa; przekazał nam także wezwanie do miłości wzajemnej i służby.W ramach odpowiedzi na to wezwanie podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w procesji z darami do ołtarza zostały przyniesione skarbonki z jałmużną postną – owoc wielkopostnych wyrzeczeń, która będzie przeznaczona na pomoc potrzebującym.

Natomiast na zakończenie Mszy św. przedstawiciele Eucharystycznego Ruchu Młodych, ministrantów i Żywego Różańca złożyli życzenia Księdzu Proboszczowi z racji Święta Kapłanów.

Zdjęcia w dziale Galeria …

 

 

Niedziela Palmowa

 

Centralne obchody Niedzieli Palmowej w naszej parafii miały miejsce przed Sumą. Padający śnieg uniemożliwił procesję na zewnątrz kościoła, dlatego poświęcenie palm i procesja odbyła się w kościele. Najpiękniejszą i największą palmę przygotowali członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych pod kierunkiem Pani Katechetki.

Po południu kandydaci do bierzmowania z naszej parafii wzięli udział w diecezjalnych obchodach Światowego Dnia Młodzieży, które tradycyjnie miały miejsce na Górze Krzyża Jubileuszowego k/ Ostrzeszowa. Spotkanie rozpoczęło się od poświęcenia palm, a następnie odbyła się procesja pod krzyż ustawiony w Jubileuszowym Roku 2000 na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski. Tam Ks. Biskup Stanisław Napierała sprawował Mszę Św. i wygłosił homilię nawiązującą do treści wydarzeń Niedzieli Palmowej oraz do hasła tegorocznego Dnia Młodzieży zaproponowanego przez Papieża Benedykta XVI: „Radujcie się zawsze w Panu”. Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki z naszej parafii udali się pod krzyż, gdzie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie, a następnie na smaczną grochówkę z bułką i herbatką, gdzie spotkaliśmy Księdza Biskupa (tu również mamy pamiątkowe zdjęcie).

 

Zdjęcia w dziale Galeria oraz na stronie Radia Rodzina: http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci-wpis-1231

 

Parafialna Droga Krzyżowa

 

Tradycyjnie pod koniec Wielkiego Postu, w piątek 30 marca, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami parafii: tym razem miała prowadzić do krzyża w Kwiatkowie, jednakże z racji niesprzyjającej pogody trasa procesji biegła do szkoły i z powrotem. Rozważania pod tytułem „Nieśmy nadzieję ubogim” czytali przedstawiciele Akcji Katolickiej oraz lektorzy.

Zdjęcia w dziale GALERIA…

 

Duchowa Adopcja

W poniedziałek 26 marca, w liturgiczną uroczystość Zwiastowania NMP przeniesioną z racji V Niedzieli Wielkiego Postu, po raz kolejny w naszej parafii zostały złożone przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: 18 parafian zobowiązało się do odmawiania każdego dnia przez 9 miesięcy jednej tajemnicy różańca i specjalnej modlitwy w intencji dziecka poczętego, którego życie zagrożone jest aborcją oraz w intencji jego rodziców, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu. Wierzymy, że dzięki temu zostanie uratowanych od śmieci 18 dzieci, o których Jezus mówił: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”.

 

Rekolekcje szkolne

 

W dniach 26-28 marca odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne dla uczniów Zespołu Szkół w Ociążu, które głosił ks. Jarosław Kołodziej, wikariusz parafii p.w. św. Wojciecha w Lewkowie. Mottem były słowa św. Pawła: „… z lękiem i bojaźnią starajcie się o własne zbawienie”. Flp 2,12

Podczas spotkań w kościele uczestnicy rekolekcji pochylali się nad tematem modlitwy, sakramentu pokuty i Eucharystii, a podczas zajęć wychowawczych w szkole, w nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego ”Kościół naszym domem”, zagłębiali się w tematykę domu w jego wielorakich aspektach. Zdjęcia w dziale GALERIA…

 

Nominacja kanonicka

W czwartek 22 marca w budynku Kurii Diecezjalnej w Kaliszu z rąk ks. Bpa Stanisława Napierały ks. Proboszcz otrzymał nominację kanonicką. W niedzielę 25 marca, na zakończenie Sumy, ks. kan. Edward Wawrzyniak, Dziekan Dekanatu Ołobockiego, odczytał dekret Biskupa Kaliskiego powołujący ks. proboszcza Rafała Sobieraja na członka Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu w charakterze Kanonika honorowego. W uzasadnieniu nominacji Ks. Biskup pisał: „Nadając godność kanonicką, pragnę dać wyraz wdzięczności za Księdza ofiarną posługę w pełnieniu urzędu proboszcza Parafii Ociąż i za świadectwo postawy kapłańskiej”. Następnie przedstawiciele Akcji Katolickiej, Rady Rodziców Szkoły im. Jana Pawła II w Ociążu oraz Eucharystycznego Ruchu Młodych złożyli życzenia nowomianowanemu Księdzu Kanonikowi.

 Zdjęcia w dziale GALERIA…

 

Rekolekcje parafialne

 

W niedzielę 18 marca rozpoczęły się parafialne rekolekcje wielkopostne, które głosi ks. Krystian Kowalski, wikariusz parafii p.w. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. dla wszystkich parafian ma to być czas refleksji w świetle Bożego Słowa, czas powrotu do Boga i wejścia na nowo na drogę życia z Nim. Za pełny udział w rekolekcjach, czyli przez wszystkie dni, połączony ze spowiedzią św. można zyskać dar odpustu. Program jest następujący:

 

Niedziela, 18 marca

 

Godz. 8.00 – Msza św. z nauką

Godz. 9.30 [Kwiatków] – Msza św. z nauką

Godz. 11.00 – Msza św. z nauką

Godz. 15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Nauka stanowa dla małżonków

 

Poniedziałek, 19 marca Ur. Św. Józefa 

 

Godz. 10.00 – Msza św. z nauką

Godz. 11.30 – Odwiedziny chorych

Godz. 16.00 [Kwiatków] – Msza św. z nauką

 Godz. 18.00 – Msza św. z nauką

Nauka stanowa dla rodziców

 

Wtorek, 20 marca 

 

Godz. 10.00 – Msza św. z nauką

Godz. 16.00 [Kwiatków] – Msza św. z nauką

Godz. 18.00 – Msza św. z nauką

Nauka dla uczestników katechezy parafialnej i młodzieży starszejŚroda, 21 marca

Godz. 10.00 – Spowiedź

Godz. 11.00 – Msza św. z nauką

Godz. 15.00 – Spowiedź

Godz. 16.00 – Msza św. z nauką

Godz. 17.00 - Spowiedź

Godz. 18.00 – Msza św. z nauką

 

 

 

 

Nowi ministranci

 

W niedzielę 11 marca podczas Mszy św. o godz. 11.00 do grona ministrantów naszej parafii dołączyło 5 kandydatów. Na znak pełnego włączenia do Liturgicznej Służby Ołtarza zostały im nałożone kołnierze ministranckie. W ten sposób grono ministrantów naszej parafii wzrosło do liczby 26 ministrantów i 5 seniorów. Zdjęcia w dziale GALERIA…

 


Święto Kobiet

 

W czwartek 8 marca z inicjatywy wspólnoty Żywego Różańca spotkaliśmy się na Mszy św. w intencji kobiet z naszej parafii. Wspominając ubiegłotygodniowe spotkanie u św. Józefa w Kaliszu pochyliliśmy się nad geniuszem kobiety. Po Mszy św. chętni mogli zobaczyć film „Bądźmy misjonarzami z Pauliną Marią Jaricot” ukazujący geniusz kobiety na przykładzie życia założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Na zakończenie miła niespodzianka: wszystkie Panie z okazji swego święta otrzymały oprócz daru modlitwy również symbolicznego tulipana.

 

 

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ KOBIET

 DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALISKIEGO

 17 MARCA 2012 ROKU

 

Hasłem tegorocznej Pielgrzymki Kobiet do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu są słowa z Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego: Kościół naszym domem.

 Zapraszamy do udziału w tym modlitewnym czuwaniu wszystkie Kobiety naszej Diecezji.

 Modlitewne spotkanie będzie trwało od godz. 11.00 do godz. 15.00; o godzinie 12.00 zostanie odprawiona Msza Św. z homilią, po której Kobiety zawierzą się opiece św. Józefa.


PROGRAM

11.00. POWITANIE PIELGRZYMÓW i SŁOWO WPROWADZAJĄCE - Ks. Prałat Adam

11.10 KULT ŚW. JÓZEFA W KALISKIM SANKTUARIUM - Ks. Prałat Jacek Plota

11.20 KONFERENCJA FORMACYJNA pt. „Czy Święty Józef może być wzorem mężczyzny XXI wieku ?" - dr Maria Jankowska - prezes PZKK

12.00. MSZA ŚWIĘTA koncelebrowana w Bazylice pod przewodnictwem Ks. Prałata Adama

 

Modlińskiego - Diecezjalnego Duszpasterza Kobiet. Homilię wygłosi Ks. Prałat Tomasz Król

- Krajowy Duszpasterz Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

Akt Zawierzenia Kobiet św. Józefowi - dr Maria Jankowska

13.15 Przerwa na posiłek

14.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE i Zakończenie pielgrzymki

15.00 Spotkanie wszystkich Członkiń Polskiego Związku Kobiet Katolickich

 

 

I czwartek u św. Józefa Kaliskiego

 

W pierwszy czwartek marca wzięliśmy udział w comiesięcznym spotkaniu w Bazylice św. Józefa w Kaliszu i modlitwie w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Hasłem marcowego spotkania były słowa z listu bł. Jana Pawła II do kobiet: „Dziękujemy Ci kobieto za to, że jesteś kobietą. O powołaniu i posłannictwie kobiety w świecie współczesnym.”

Konferencję na temat „Kobieta,  jej geniusz i piękno powołania” wygłosiła Pani Monika Jędrzejewska, żona Krzysztofa od 21 lat, matka 7 dzieci, od 14 lat zaangażowana wraz z rodziną w Domowy Kościół. Pani Monika prowadzi zajęcia w szkole rodzenia. Prowadzi także Centrum, które ma służyć rodzinie na różnych etapach jej rozwoju, a w jego ramach proponowana jest między innymi psychoterapia, szkołę rodzenia, profilaktyka depresji poporodowej, szkoła dla rodziców.

Centrum spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki, członek rady Episkopatu Polski ds. Rodziny.

Zdjęcia naszej grupy w dziale GALERIA; obszerniejsza relacja ze spotkania i zdjęcia na stronie: http://www.radiorodzina.kalisz.pl/zarodziny

 

 

 

Parafialny „Podkoziołek”

 

We wtorek przed Środą Popielcową odbyła się ostatnia w tym roku zabawa karnawałowa w naszej parafii. Po raz pierwszy zorganizował ją w Domu Katolickim Eucharystyczny Ruch Młodych dla swoich aktualnych i byłych członków oraz dla wszystkich chętnych. Gośćmi spotkania byli członkowie ERM z Biskupic Ołobocznych. Prawie 40 osób świetnie się bawiło przy najnowszych przebojach muzyki rozrywkowej przygotowanych przez DJ Grzegorza oraz w trakcie zabaw i konkursów przygotowanych przez wspaniałą „wodzirejkę”, która po tylu latach pokazała skrywane dotąd talenty. W przerwach między tańcami i konkursami wszyscy z apetytem pałaszowali przygotowane smakołyki. Zabawa tak wszystkim się spodobała, że chętnie przedłużyliby ją jeszcze, ale że były to „ostatki”, trzeba było zakończyć i posprzątać przed Wielkim Postem. Niech żałują ci, którzy nie byli, niech radują się ci, którzy uczestniczyli i niech obejrzą zdjęcia w dziale GALERIA…

 

  

 

 PROŚBA O MODLITWĘ
w INTENCJI TELEWIZJI TRWAM I RADIA MARYJA

 

 

Poświęcenie świec

 

W święto Ofiarowania Pańskiego zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej miało miejsce tradycyjne błogosławienie gromnic. Na wieczornej Mszy św. zgromadzili się rodzice i dzieci z klasy II i zostały pobłogosławione świece dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Zdjęcia w dziale GALERIA

  

Zakończenie Kolędy

 

W minionym tygodniu zakończyły się odwiedziny duszpasterskie rodzin parafii, czyli kolęda. Pragnę serdecznie podziękować parafianom za obecność, serdeczne przyjęcie, poczęstunek, podwiezienie, złożone ofiary, szczere rozmowy i uwagi.

 

Spotkanie opłatkowe


W niedzielę Chrztu Pańskiego odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Żywego Różańca i Akcji Katolickiej oraz innych członków rodziny parafialnej. Spotkanie miało miejsce po raz pierwszy w nowej świetlicy wiejskiej w Ociążu. Gorąca, rodzinna  atmosfera: tym razem nie tylko wewnętrzna (w sercach), ale i zewnętrzna, z racji nowego ogrzewania świetlicy sprawiła, że pobity został rekord spotkania opłatkowego co do ilości uczestników i czasu trwania. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii o Narodzinach Jezusa i modlitwie podzielono się opłatkiem składając życzenia, a następnie przystąpiono do kosztowania wspaniałych wypieków i wyśmienitej kawy. Potem przyszedł czas na wspólne kolędowanie. Wyśpiewano wszystkie znane kolędy i to nie po jednej, ale czasem nawet po kilkanaście zwrotek, a młode pokolenie zaprezentowało swój repertuar jasełkowo – kolędowy. W spotkaniu brali bowiem udział przedstawiciele wszystkich pokoleń: od dzieci poprzez młodzież, rodziców i dziadków. Gorące podziękowania dla organizatorów i gospodarzy, a wszystkich zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w dziale GALERIA.


Kolędnicy misyjni

W uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest zarazem Misyjnym Dniem Dzieci nastąpiło zakończenie akcji kolędników misyjnych, której organizatorem jest Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Tradycyjnie już także i nasza Parafia wzięła w niej udział. Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych (i nie tylko), przygotowani przez Panią Katechetkę, podzieleni na sześć grup kolędniczych odwiedzili w piątek 30 grudnia domy naszej parafii głosząc Dobrą Nowinę o Narodzinach Jezusa i zbierając ofiary na rzecz swoich rówieśników w najmłodszym i najbiedniejszym kraju świata – Sudanie Południowym. Większość Parafian otworzyła nie tylko drzwi domów, ale i swoje serca, wspierając ofiarami dzieci w krajach misyjnych, a słodyczami, owocami, a nawet obiadem (!) miejscowych kolędników misyjnych. Podczas Sumy w Święto Trzech Króli kolędnicy przynieśli w procesji z darami nie tylko zebrane ofiary w wysokości 1506 zł i 52 gr, które zostały wysłane na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, ale także trud swego kolędowania. Zdjęcia z tego dzieła w dziale GALERIA.

Spotkanie opłatkowe ERM

 

W czwartek 29 grudnia, w Domu Katolickim, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Eucharystycznego Ruchu Młodych. Po odczytaniu Ewangelii o Narodzinach Jezusa, modlitwie i podzieleniu się opłatkiem, rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Nie zabrakło też czegoś dla ciała oraz skromnych prezentów dla umocnienia ducha. Niestety nie wszyscy członkowie ERM-u z naszej parafii, z racji choroby, wzięli udział w tym spotkaniu: życzymy im szybkiego powrotu do zdrowia. A na razie zapraszamy do obejrzenia zdjęć w dziale GALERIA…


Rozesłanie kolędników misyjnych

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana Pierwszego Męczennika, na zakończenie Mszy św. o godz. 11.00 miał miejsce obrzęd rozesłania kolędników misyjnych. Nawiedzą oni w piątek 30 XII domy parafian głosząc Dobrą Nowinę o Narodzinach Jezusa i zbierając ofiary na rzecz swoich rówieśników w najmłodszym i najbiedniejszym kraju świata – Sudanie Południowym. Na pamiątkę kolędowania w każdym domu pozostawią kroplę – pamiątkę z błogosławieństwem dla rodzin przyjmujących kolędników. Otwórzmy przed nimi drzwi swoich domów i swoje serca.

 

Spotkanie przy żłóbku


Tradycyjnie w I Święto po południu o godz. 15.00 odbyło się w kościele spotkanie przy żłóbku. Ma ono już swoich stałych bywalców. Wspólne kolędowanie dzięki organowemu akompaniamentowi było jeszcze piękniejsze. Niech żałują ci, którzy nie byli. Zdjęcia w dziale GALERIA …

 

Życzenia świąteczne

Wszystkim Parafianom oraz Gościom, z okazji radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, życzenia Błogosławieństwa Nowonarodzonego Zbawiciela, wszelkich łask Bożych, miłości i pokoju; w roku przeżywanym pod hasłem: „Kościół naszym domem” niech wszyscy poczują się we wspólnocie Kościoła jak w domu, troszcząc się o tę wspólnotę, budując ją swoją obecnością i zaangażowaniem, podejmując swoją część odpowiedzialności za rodzinę parafialną i wszystkich jej członków, zwłaszcza tych, którzy się zagubili na drogach życia.

 

 Zakończenie rorat

W piątek 23 grudnia zakończyły się roraty AD 2011. Był to najdłuższy Adwent, gdyż trwał całe cztery tygodnie. Podczas 20 spotkań uczestnicy rorat w naszej parafii, korzystając z „Pamiętnika papieskiego anioła” zapoznali się z życiem i posługą bł. Jana Pawła II. Dla wielu z nich – tych najmłodszych, było to pierwsze takie spotkanie z Papieżem, którego już nie pamiętają, a który w tym roku został ogłoszony błogosławionym, dla innych – tych starszych, była to okazja do przeżycia na nowo tego, czego byli naocznymi świadkami za pontyfikatu Wielkiego Papieża. Tym cenniejszy był to temat, że Jan Paweł II jest przecież Patronem naszej szkoły. Miejmy nadzieję, że pomoże wszystkim przeżyć na nowo tajemnicę Narodzenia Pańskiego. Z około 80 dzieci z naszej parafii, które przychodziły w pierwszych dniach na roratnie spotkania większość dotrwała do końca; około 40 uczestniczyło we wszystkich roratnich spotkaniach, innych zmogła choroba, albo lenistwo. Ci, którzy wytrwali do końca otrzymali skromne upominki. Podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w organizacji roratnich spotkań. Zdjęcia z zakończenia rorat w dziale GALERIA.

 

 

Noc Konfesjonałów

W poniedziałek, 19 grudnia 2011 roku w siedmiu świątyniach Kalisza: w Katedrze, w Bazylice-Sanktuarium św. Józefa, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w Kościele Opatrzności Bożej, w Kościele Świętej Rodziny, w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła oraz w Kościele Ojców Jezuitów, odbyła  się „Noc konfesjonałów".

Jest to działanie duszpasterskie skierowane szczególnie do tych, którzy pracują do późna, żyją w zabieganiu, do powracających z pracy za granicą ale także do wszystkich którzy w atmosferze ciszy i spokoju  mogli zatrzymać się i skorzystać z tego specjalnego czasu spowiedzi, by w ten sposób duchowo przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia.


 

 

Wizyta św. Mikołaja

We wtorek 6 XII, we wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, już po raz trzeci do dzieci zgromadzonych na roratach przybył św. Mikołaj w swoim biskupim stroju. To akcja mająca na celu wyprostowanie fałszywego obrazu tego wielkiego świętego, którego komercyjna kultura odarła z wszelkich odniesień religijnych i który niektórym kojarzy się z dziadkiem mrozem czy wyrośniętym czerwonym krasnalem. Św. Mikołaj przypomniał zebranym źródło swej dobroci jakim jest miłość Boga i bliźniego, a następnie rozdał dzieciom paczki przygotowane przez Zespół Charytatywny działający w parafii, zakupione za ofiary składane podczas nabywania opłatków. Około setka dzieci wyszła z kościoła uradowana spotkaniem ze Świętym i miejmy nadzieję pociągnięta do naśladowania go w miłości Boga i ludzi. W dziale GALERIA można obejrzeć zdjęcia z tego spotkania …

 

 

 

Rocznica śmierci ks. Kan. Henryka Kujawy

 

W poniedziałek 5 grudnia przypadła 10. rocznica śmierci długoletniego proboszcza naszej parafii ks. Kan. Henryka Kujawy. Parafianie, którzy pamiętali o tym, jak wiele łask Bóg udzielił im przez kapłańską posługę Księdza Kanonika w ciągu 26 lat jego pasterzowania w naszej parafii, przybyli na Mszę św. o godz. 18.00, aby modlić się w jego intencji. Znakiem pamięci są też kwiaty i znicze na jego grobie.

 

Spotkania formacyjne Żywego Różańca

 

W środę w kościele, a w piątek w kaplicy odbyły się comiesięczne spotkania formacyjne dla wszystkich członków Żywego Różańca. Drugie spotkanie z cyklu „Patronowie naszych róż” poświęcone było św. Teresie od Dzieciątka Jezus, którą za patronkę obrała II Róża.

Intencją modlitwy całej parafialnej wspólnoty różańcowej w miesiącu grudniu jest chrześcijańskie życie rodzin naszej parafii.

 

Nowi kandydaci

 

W I czwartek miesiąca - dzień poświęcony modlitwie za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, pięciu chłopców pragnących zostać ministrantami zostało przyjętych do grona kandydatów: otrzymali komże jako znak rozpoczęcia drogi do posługi przy ołtarzu. Przed nimi czas przygotowania i próby, na końcu którego znajduje się obrzęd przyjęcia do służby ministranckiej.

 

 

 

Roraty 2011

 

Ponad 80 dzieci z naszej parafii zgromadziło się w poniedziałek w naszym kościele na pierwszych roratach. Tegoroczne roraty przeżywamy wraz z bł. Janem Pawłem II. W czasie spotkań dzieci będą poznawały osobę Ojca Św., którego życie i pontyfikat dla większości z nich jest już tylko historią. Przewodnikiem w tegorocznych roratach jest papieski Anioł stróż. Oby tylko wszyscy wytrwali do końca.

 

 

 

I niedziela Adwentu

 

Podczas Mszy św. o godz. 8.00 został pobłogosławiony wieniec adwentowy, którego zieleń jest symbolem nadziei na przyjście Chrystusa, cztery świece symbolizują kolejne niedziele Adwentu, a ich światło – Chrystusa, który jest Światłością świata: będzie on przypominał o upływającym czasie Adwentu i wzywał do jego dobrego przeżycia.

 

 

Spotkanie ERM

 

W sobotę 26 XI członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych z naszej parafii wraz z opiekunką p. Sabiną Stasiak wzięli udział w diecezjalnym spotkaniu ERM-u, które odbyło się w parafii p.w. NMP Królowej Polski w Kaliszu. Około dwustu ERM-owiczów z całej diecezji przekonało się „Jak dobrze zamieszkać razem z Bogiem” bo tak brzmiało hasło spotkania przygotowanego i prowadzonego przez ks. Piotra Kowalka – diecezjalnego moderatora Eucharystycznego Ruchu Młodych. Zdjęcia z tego spotkania wkrótce w dziale Galeria …

  
Tu podaj tekst alternatywny